ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Karso, zaposlitveni center, d.o.o., ŠENTovo podjetje v Pivki
Zadnje novice:

Karso, zaposlitveni center, d.o.o., ŠENTovo podjetje v Pivki

 

Karso, zaposlitveni center, d. o. o., je podjetje s statusom zaposlitvenega centra.
Status zaposlitvenega centra po zakonu je podjetje dobilo z odločbo ministra, pristojnega za socialno varstvo, dne 1. junija 2009.
S tem dnem se je v podjetju zaposlilo pet invalidov s pravico do zaposlitve na zaščitenem delovnem mestu. Zaposleni invalidi prihajajo iz občin Ilirska Bistrica in Komen.
Ustanovitev zaposlitvenega centra Karso, zaposlitveni center, d. o. o., je invalidnim osebam v Notranjsko-kraški regiji omogočila zaposlitev na zaščitenih delovnih mestih, s čimer je ponujena možnost, da se invalidne osebe zaposlijo v delovnem okolju, ki je primerno njihovim sposobnostim. S tem se je uresničila temeljna človekova pravica do zaposlitve tudi osebam, ki jim ta možnost do sedaj ni bila omogočena. Socialno-ekonomska integracija invalidov na trg delovne sile je cilj, ki je postavljen z ustanovitvijo te družbe.

Osnovni namen zaposlitvenega centra je zaposlovanje in usposabljanje invalidov, ki imajo pravico do zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih. To so osebe, ki se glede na svoje sposobnosti ne morejo zaposliti niti v invalidskih podjetjih. Primarno je to gospodarska družba, ki zaposlenim invalidom zagotovi varno in njim primerno zaposlitev in deluje na tržnih in podjetniških principih.
V procesu usposabljanja in zaposlovanja invalidov je naloga zaposlitvenega centra kakovostna strokovna obravnava in spremljanje invalidnih oseb ter s tem omogočanje njihove polnopravne vključitve v zaposlitveno življenje ter razvijanje poklicne kariere.
Zaposlitveni center se financira iz prihodkov, ustvarjenih na trgu na podlagi opravljenih storitev, iz nadomestne izpolnitve kvot za zaposlitev invalidov naročnikov, subvencij za plače invalidom iz sredstev Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ter z javnimi finančnimi sredstvi za plače strokovnih delavcev in sodelavcev. Poleg navedenih virov financiranja se zaposlitveni center prijavlja na javne razpise s področja dejavnosti ter z donacijami.

Cilji in namen ustanovitve zaposlitvenega centra

Občine in gospodarski subjekti na omenjenem področju so izrazili interes po sodelovanju z zaposlitvenim centrom. Občine v pričakovanju, da pričnejo z razreševanjem problematike brezposelnih invalidov v svojem lokalnem okolju, gospodarski subjekti pa so zainteresirani za oddajo posameznih del zaposlitvenemu centru.

Glavni cilji in namen ustanovitve zaposlitvenega centra so:

Program storitev obsega:

Strokovno delo

Poseben poudarek pri delovanju Karsa, zaposlitvenega centra, d. o. o., namenjamo strokovnemu delu z zaposlenimi in za zaposlene. Pomemben vidik usposabljanja in zaposlitve oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo je strokovno delo na samem delovnem mestu ter spremljanje in sodelovanje z zaposlenimi tudi na področjih, ki ne segajo v področje zaposlitve.
Delo strokovnega delavca zajema sodelovanje in vodenje sodelavcev na zaščitenih delovnih mestih v vseh fazah njihovega usposabljanja in zaposlitve. Pomemben vidik je sodelovanje z zaposlenimi, njihovim okoljem, lokalno skupnostjo in ostalimi deležniki, ki vplivajo na delo in življenje.
Zato je toliko pomembnejše, da je lastnik Karsa, zaposlitvenega centra, ŠENT, ki s svojo podporno mrežo in v skrbi za uporabnike svojih storitev tudi aktivno sodeluje pri vodenju in delu zaposlitvenega centra. ŠENT je v svoji mreži ustanovil in povezal več zavodov in podjetij, ki zaposlujejo osebe z zmanjšanimi delovnimi zmožnostmi in jim s tem omogočil delo in zaposlitev, poleg tega pa tudi strokovno podporo, ki smo jo deležni s strani zavoda ŠENTPRIMA.

Zaključek

Karso, zaposlitveni center, d. o. o., je postal pomemben delodajalec v Notranjsko-kraški regiji, saj s svojim poslanstvom, poleg ustvarjanja delovnih mest, ozavešča lokalno okolje o problematiki zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin in se aktivno vključuje v reševanje problematike lokalnih skupnosti s tega področja. Kot nosilec ideje socialnega podjetništva in eno izmed podjetij ŠENT-a ima ugled, ki smo si ga sodelavci pridobili s svojim dobrim in poštenim delom ter po strokovnem delu na področju socialnega podjetništva.

Peter Svetina

 


 


O strani

Stran je namenjena objavi člankov v slovenskem jeziku s področja socialnega dela, psihologije, zaposlovanja in sorodnih strok.
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem