ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Za Evropo gre. Za vas gre. Vključite se v razpravo.
Zadnje novice:

Za Evropo gre. Za vas gre. Vključite se v razpravo.

Evropsko leto državljanov 2013

Konec novembra 2012 je bilo leto 2013 tudi uradno razglašeno za evropsko leto državljanov.
Evropske institucije tako dvajset let po oblikovanju koncepta državljanstva EU, ki ga je uvedla Maastrichtska pogodba, v središče pozornosti postavljajo evropsko državljanstvo, pravice in neposredne koristi, ki jih le-ta prinaša, in sicer z željo, da bi jih evropski državljani v večji meri uporabljali in izkoriščali. Hkrati bo v tem času potekala vseevropska razprava o pričakovanjih državljanov glede želene prihodnosti Evropske unije in o spremembah, potrebnih za izboljšanje vsakdanjega življenja. Leto pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo potekale leta 2014, je pravi trenutek za to.

Kaj je evropsko državljanstvo? Katere pravice prinaša?

Na podlagi državljanstva EU – ki ne nadomešča nacionalnega državljanstva, ampak ga dopolnjuje – imajo vsi državljani 27 držav članic EU poleg pravic na podlagi državljanstva matične države tudi dodatne pravice kot državljani EU. Najbolj cenjena pravica evropskega državljanstva je svoboda gibanja, ki je pogosto celo sinonim za državljanstvo Unije.
Evropejci namreč vsako leto opravijo več kot milijardo potovanj znotraj EU in čedalje več jih izkorišča pravico do prebivanja v drugi državi članici. Leta 2009 je po ocenah 11,9 milijona državljanov živelo v državi članici, ki ni bila njihova matična država članica, leta 2010 pa se je ta številka povzpela na 12,3 milijona. Številke so v resnici še znatno večje, če upoštevamo državljane EU, ki meje znotraj Unije prosto prečkajo za krajši čas.
Pravice evropskega državljanstva pa vključujejo veliko več kot prosti pretok ljudi, saj predstavljajo tudi pravice, ki nas zadevajo kot aktivne državljane – volivce, kot denimo: voliti in biti voljen na lokalnih in evropskih volitvah v državi članici EU, v kateri prebivajo, pravico do konzularne zaščite v tuji državi pod enakimi pogoji kot njeni državljani, pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament, se pritožiti pri varuhu človekovih pravic ali – od leta 2012 naprej – sodelovati pri evropski državljanski pobudi.
Zahvaljujoč državljanstvu EU in notranjemu trgu imajo evropski državljani dostop do mnogih pravic v vseh državah članicah EU, vključno s pravico dostopa do blaga in storitev v drugih državah članicah, pravico do izobraževanja, priznanja poklicnih kvalifikacij, zdravstvenega varstva, pridobitve ali ohranitve pravic iz socialne varnosti in pravice varstva potrošnikov. Slednje omogoča nakupovanje prek spleta v drugih evropskih državah, česar se poslužuje približno 40 milijonov Evropejcev. Prav tako potrošniki, ki potujejo v tujino, koristijo bistveno znižanje stroškov mobilne telefonije. Tudi z enotno valuto je potovanje in nakupovanje v tujini bolj enostavno.

Ali državljani poznajo svoje pravice?

Evropska komisija je leta 2010 pripravila prvo poročilo o državljanstvu EU, v katerem je obravnavala vsakodnevne probleme, s katerimi se soočajo državljani pri uresničevanju svojih pravic v EU, seveda kadar določeni vidiki njihovih življenj sežejo čez nacionalne meje; se pravi, kadar potujejo, študirajo, delajo, se poročajo, dedujejo, kupijo hišo ali avto v drugi državi članici EU in podobno. Pri obravnavi teh povsem praktičnih življenjskih situacij, ki so realnost za vedno večje število posameznikov, se je izkazalo, da je potrebno marsikatero situacijo izboljšati, da bi olajšali življenje evropskih državljanov in predvsem odpravili marsikatero administrativno zagato in prepreko. V poročilu je Komisija napovedala sklop 25 ukrepov, ki jih namerava doseči v prihodnjih treh letih, tj. do leta 2013.

Če navedem le nekaj izmed zastavljenih ukrepov: Komisija si je zadala, da bo potrošnikom pomagala dobiti odškodnino, če bodo imeli probleme s trgovcem, tako da bo omogočila hitro in poceni izvensodno reševanje čezmejnih sporov. Prav tako bo za pare, v katerih sta partnerja iz različnih držav članic, živita pa lahko celo v tretji državi članici, predlagala zakonodajo, s katero bodo tovrstni mednarodni pari lažje ugotovili, katero sodišče je pristojno in katero pravo se uporablja na primer za hišo v skupni lasti ali skupni bančni račun. V primeru ločitev mednarodnih parov pa bo evropska zakonodaja pomagala definirati pravo, po katerem bi lahko prišlo do mirnejše delitve premoženja. Komisija razvija nov sistem elektronske izmenjave informacij med nacionalnimi upravami, da bodo lahko ljudje, ki delajo v drugi državi EU, lažje in hitreje prenesli svoje pravice do socialnega varstva. Komisija je napovedala, da bo predlagala zakonodajo za poenostavitev birokratskih postopkov in formalnosti za registracijo avtomobilov, kupljenih v drugi državi članici EU, ter obravnavala primere, v katerih morajo državljani dvakrat plačati davek ob registraciji.

Če državljani ne poznajo svojih pravic, jih ne morejo učinkovito uveljavljati

Raziskava javnega mnenja, ki je spremljala prvo poročilo o državljanstvu EU, pa je pokazala tudi realno sliko poznavanja že obstoječih pravic. Čeprav bi več kot tretjina (35 %) delavcev razmislila o zaposlitvi v drugi državi članici, pa eden od petih še vedno meni, da je preveč ovir, da bi to res lahko storil. Poleg jezikovnih preprek so za delo čez mejo največja ovira pomanjkljive informacije. Po podatkih raziskave iz leta 2010 še vedno preveč evropskih državljanov meni, da niso dovolj dobro seznanjeni z različnimi pravicami, ki jih imajo: samo 43 % jih ve, kaj pomeni izraz »državljan Evropske unije«, skoraj polovica (48 %) pa jih pravi, da niso »dobro seznanjeni« s svojimi pravicami. Prav evropsko leto državljanov nam mora pomagati to spremeniti. Leto državljanov bo priložnost, da se ljudi opozori, kaj je Evropska unija že storila za državljane in kje naj življenje še izboljša.

Katera orodja so na voljo državljanom za lažje uveljavljanje pravic?

Evropska komisija je v zadnjih letih močno okrepila različne lahko dostopne informacijske spletne portale, ki po načelu »vse na enem mestu« in v več jezikih nudijo informacije o pravicah državljanov. Med njimi vas še posebej opozarjamo na portal Tvoja Evropa, na katerem boste našli praktične informacije v slovenščini glede selitve, življenja, študija, dela, nakupovanja, potovanja ali poslovanja v drugih evropskih državah. Uporaben spletni portal je tudi osrednja informacijska služba Evropske unije Europe Direct, ki poleg portala z informacijami nudi tudi možnost brezplačnega klica ali zastavljanje vprašanj preko elektronske pošte, na katera vam odgovorijo v treh delovnih dneh (vse omenjene storitve so na voljo v slovenščini). Služba vključuje tudi mrežo več kot 400 informacijskih točk po vsej Evropi, tudi v Sloveniji, ki nudijo informacije o EU v lokalnem okolju.
V pomoč pri uveljavljanju pravic so tudi številne druge mreže in kontaktne točke Evropske unije, ki so prisotne tudi v Sloveniji. Če vas zanima zaposlitev v drugi državi članici, se obrnite na mrežo EURES, za informacije o poslovnih priložnostih v drugi članici je pravi naslov mreža Europe Enterprise Network, kadar nacionalne uprave nepravilno uporabljajo zakonodajo EU ter državljanom in podjetjem odrekajo njihove pravice, ki jih imajo na notranjem trgu, na pomoč lahko priskoči Solvit. V primeru, da kot državljani ali podjetja potrebujete pravni nasvet pri delovanju notranjega trga, se lahko obrnete na portal Tvoja Evropa. Za podrobnejši pregled delovanja številnih mrež obiščite spletno stran Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji!

V evropskem letu državljanov novo poročilo o državljanstvu v EU

Evropska komisija bo torej skladno z zavezo izpred treh let v evropskem letu državljanstva sprejela drugo poročilo o državljanstvu EU. V njem bo predstavila nadaljnje pobude EU za odpravo ovir, ki državljanom preprečujejo polno uveljavljanje njihovih pravic. Komisija poročila ne bo pripravila na podlagi internih analiz, pač pa je v njegovo pripravo neposredno vključila državljane. Slednji so imeli namreč možnost, da so preko največjega javnega posvetovanja do sedaj, ki je potekal med 9. majem in 9. septembrom 2012, Evropski komisiji posredovali informacije o težavah, ki jih imajo pri uveljavljanju svojih pravic kot državljani EU in na katerih področjih bi si želeli večjo pomoč Evropske unije. Poročilo o državljanstvu bo predvidoma objavljeno prav na sam dan Evrope 9. maja 2013.

Sodelujte v veliki razpravi EU – Evropska komisija želi slišati vaše mnenje. Poskrbite, da ji ga boste sporočili!

Evropska komisija je po koncu spletnega posvetovanja letošnjo jesen začela niz razprav z državljani v vseh državah EU, ki bodo sledile do konca evropskega leta državljanstva. Prve razprave so se že odvile v Španiji, Avstriji in Nemčiji, veliko pa jih bo še sledilo v prihodnjem letu. Poleg predstavnikov Evropske komisije na njih sodelujejo tudi izvoljeni politiki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. To je poleg številnih nacionalnih dogodkov priložnost, da z voditelji Evropske komisije spregovorite o svojih pravicah ter o tem, kakšno Evropo želite in kakšna so vaša pričakovanja za prihodnost Evropske unije. Dialog z državljani bo odprt za vse in predstavlja tudi popotnico za lažje odločanje na prihodnjih volitvah v Evropski parlament leta 2014, ko boste poleg osmih slovenskih predstavnikov prvič lahko vplivali tudi na izbor predsednika Evropske komisije.

S kakšno popotnico torej v evropsko leto državljanov?

V 20 letih državljanstva EU smo nedvomno dosegli veliko, a dejstvo je, da državljani od Evrope še naprej pričakujete konkretne rezultate, kot denimo še cenejše gostovanje v mobilnih omrežjih, preprostejše spletno nakupovanje, višjo pravno varnost na različnih področjih, večjo zaščito žrtev kaznivih dejanj. Prav zato smo celotno leto posvetili tistim, ki ste v središču evropskega projekta – državljanom EU. Naj bo evropsko leto državljanov tako priložnost, da se poslušamo, pogovarjamo o skupnih željah in pričakovanjih, pripravimo dobre zakonodajne predloge ter tako skupaj zgradimo Evropsko unijo prihodnosti. Ali kot pravi slogan evropskega leta državljanov: »Za Evropo gre. Za vas gre. Vključite se v razpravo.«


Uporabne informacije:

Portal Tvoja Evropa

Informacijska služba Europe Direct

Spletna stran Predstavništva evropske komisije v Sloveniji

informacijske točke in mreže

http://ec.europa.eu/slovenija/komisija_v_sloveniji/informacijske_tocke/index_sl.htm

Sledite nam na Facebooku in Twitterju

 

Tina Vončina,
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji


 


O strani

Stran je namenjena objavi člankov v slovenskem jeziku s področja socialnega dela, psihologije, zaposlovanja in sorodnih strok.


Za Evropo gre. Za vas gre. Vključite se v razpravo.
Zadnje novice:OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem