ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Pomoč ŠENTovih svetovalcev uporabnikom in njihovo medsebojno sodelovanje
Zadnje novice:

Pomoč ŠENTovih svetovalcev uporabnikom in njihovo medsebojno sodelovanje

Socialni delavci oziroma svetovalci na ŠENT-u pomagamo posameznikom s težavami v duševnem zdravju, ki se znajdejo v psihosocialni stiski, na različne načine, odvisno od stiske in potrebe po pomoči.

Ljudje, ki se obračajo na nas, imajo pogosto težave, kako si zagotoviti materialno varnost oziroma sredstva za preživetje. Svetovalci jim damo informacije o vrstah pomoči, ki so jim na voljo, in jih seznanimo s predpisi, ki urejajo denarne pomoči (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, nadomestilo na ZRSZ …). Usmerimo jih na ustrezne ustanove: CSD, tudi RK in Karitas. Predvidimo, ali je ustrezno, da zaprosijo za denarno pomoč pri ŠENT-ovem Skladu za pomoč socialno najbolj ogroženim uporabnikom, ko so izčrpani drugi viri pomoči, in jim pomagamo pri pisanju prošnje.

Svetujemo in pomagamo pri urejanju stanovanjske problematike tako, da jih opozorimo na razpise za pridobitev neprofitnih stanovanj. Pomagamo pri izpolnjevanju obrazcev za denarne socialne pomoči ali vlogah za neprofitna stanovanja. (Obrazce tudi natisnemo.)

Veliko je sodelovanja in povezovanja, predvsem s CSD, tako pri urejanju materialne problematike kot na drugih področjih, ki se tičejo urejanja odnosov v družini, psihološkega svetovanja …

Koordinatorji obravnave v skupnosti občasno napotujejo v ŠENT psihiatrične uporabnike, za katere je smiselno, da se vključijo v naše programe: stanovanjske skupine ali dnevne centre. V dnevne centre jih napotijo, če je potrebno, da si razširijo socialno mrežo, kakovostno preživijo del dneva in se vključijo v dejavnosti.
Z uporabniki sodelujemo tudi na področju zaposlovanja; predvsem jim posredujemo informacije o možnostih zaposlitvene rehabilitacije. V našem dnevnem centru ŠENT Celeia je bilo vključeno v zaposlitveno rehabilitacijo že več uporabnikov, pri čemer smo sodelovali s svetovalkami iz Šentprime.

V primeru predloga za invalidsko upokojitev na ZPIZ-u pomagamo uporabnikom pri izpolnjevanju in zbiranju potrebne dokumentacije; tudi pri pisanju pritožb, če je potrebno.

Poleg materialnih težav (denar, stanovanje, zaposlitveni status …) imajo uporabniki večkrat psihične težave in stiske, ki so velikokrat povezane z odnosi v družini, in presegajo strokovno usposobljenost svetovalcev na ŠENT-u. Te uporabnike seznanimo z možnostmi psihološkega svetovanja in psihoterapije. V Celju npr. sodelujemo s Centrom za psihoterapijo, Družinskim inštitutom Bližina, Zavodom za zdravstveno varstvo, psihologi na CSD itd. Posameznikom pomagamo urediti ustrezno psihološko svetovanje ali psihoterapijo glede na potrebe in možnosti.

V primeru urejanja odnosov v družini se povežemo s svojci in jih napotimo v skupino za samopomoč svojcev, ki delujejo v večini ŠENT-ovih enot. Nudimo jim tudi svetovanje, kako izboljšati odnose z obolelim svojcem, in informacije, kam se lahko obrnejo v primeru večjih težav.

V programu dnevnega centra, predvsem pa v programu stanovanjskih skupin, je velikokrat potreba po sodelovanju s psihiatrom. Predvsem pri akutnih krizah uporabnikov se svetovalci povežemo s psihiatrom, da se posamezniku nudi pomoč za čim hitrejše okrevanje. Uporabnike spodbujamo, da redno hodijo na kontrole k psihiatru in da mu pravočasno povedo o svojih težavah. Spodbujamo jih, da redno jemljejo zdravila, da preprečijo možna poslabšanja duševnega zdravja.

Svetovalci na ŠENT-u smo tako vezni člen med uporabniki in strokovnjaki različnih služb, ki nudijo pomoč uporabnikom, da jo ti dobijo pravočasno in učinkovito – glede na vrsto težav.

Drug nivo podpore svetovalca uporabniku je individualno - svetovalno in skupinsko delo, ki ga izvajamo v ŠENT-ovih enotah. Svetovalec pozna vsakega uporabnika, ki se udeležuje naših programov, in ga glede na potrebe spremlja, usmerja, spodbuja, opravlja individualne informativne, razbremenilne in svetovalne razgovore, skupaj z njim izdela individualni načrt,… Uporabniki se obračajo na zaposlene v različnih življenjskih težavah, ki se velikokrat tičejo odnosov, psihičnega počutja, vsakdanjih aktivnosti … Zaposleni jih spodbujamo, nudimo pomoč in podporo, da sami v sebi odkrivajo in razvijajo svoje potenciale. Poudarek je tudi na spodbujanju in usmerjanju k čim večji samostojnosti naših uporabnikov, da prevzemajo odgovornost za tista dejanja in odločitve, kot jo v resnici zmorejo.

Uporabniki se radi pogovarjajo z zaposlenimi na ŠENT-u, kar se navezuje na vlogo svetovalcev na ŠENT-u, da skrbimo za varno okolje, kjer se uporabniki počutijo sprejete, varne; da čutijo, da so del neke skupine oziroma skupnosti. Da niso sami, ampak da je tu vedno nekdo, na katerega se lahko obrnejo, če so v stiski ali želijo z njim deliti lepa doživetja.

Svetovalci skrbimo, da se programi ŠENT-a dobro uresničujejo, in organiziramo dejavnosti tako, da res pripomorejo k boljši kakovosti življenja naših uporabnikov in tudi k njihovemu boljšemu počutju ter zdravju, predvsem duševnemu.

Alenka Gnilšek


 


O strani

Stran je namenjena objavi člankov v slovenskem jeziku s področja socialnega dela, psihologije, zaposlovanja in sorodnih strok.


Pomoč ŠENTovih svetovalcev uporabnikom in njihovo medsebojno sodelovanje
Zadnje novice:OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem