ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Forum svojcev
Forum svojcev

Forum svojcev (FS) je svetovalno telo društva. Člani foruma so svojci oseb s težavami v duševnem zdravju. Forum svojcev skupščini predlaga dolgoročne cilje in usmeritve programa združenja ter svetuje organom društva med dvema skupščinama.

FS sestavljajo svojci ali skrbniki ter bližnji prijatelji oseb s težavami v duševnem zdravju na področju Slovenije, ne glede na njihovo članstvo ali pripadnost različnim organizacijam.

Ena izmed najpomembnejših nalog FS je opozarjanje vlade in njenih institucij na nerešena vprašanja na področju duševnega zdravja preko posameznikov, medijev, okroglih miz in javnosti nasploh.

Vrednote in načela FS:

• medsebojna pomoč, podpora in samopomoč,
• enakopravnost, tolerantnost, spoštovanje in razumevanje,
• sprejemanje drugačnosti ljudi v duševni stiski.

Cilji in delovanje FS:

• svetovanje in izobraževanje svojcev ter uporabnikov,
• organiziranje pomoči in samopomoči ter razbremenilnih pogovorov,
• prizadevanje za izboljšanje odnosov do bolnikov in svojcev v psihiatričnih bolnišnicah,
• sodelovanje pri oblikovanju, nastajanju in spreminjanju zakonodaje s področja duševnega zdravja, socialnega varstva in zaposlovanja,
• spodbujanje in vplivanje na proces prenosa skrbi za duševno zdravje v skupnost,
• vključevanje v programe ŠENT-a za pomoč in podporo uporabnikom in svojcem,
• osveščanje javnosti,
• povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, ipd.

Forum svojcev za mandatno obdobje 2023 - 2027:

1. Nina Mujagič - predsednica
2. Edo Pavao Belak - namestnik predsednice
3. Miha Lipovšek
4. Lidija Polajžar
5. Veronika Rijavec


 


Status

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

ŠENT ima status humanitarne organizacije.
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem