ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Strokovna služba
Strokovna služba

Strokovna služba je delovno telo društva, ki opravlja strokovne, razvojne, upravne, organizacijske, finančno-materialne in druge naloge. Organizira, podpira in usklajuje delovanje organov društva.

Po 30. členu statuta društvo vodi in zastopa izvršni direktor, ki je odgovoren tudi za upravljanje in vodenje strokovne službe. Na podlagi javnega razpisa ga za mandatno obdobje štirih (4) let potrdi skupščina društva.

Izvršni direktor je za svoje delo odgovoren skupščini in nadzornemu odboru društva.
Izvršni direktor je zakoniti zastopnik društva.

Zakoniti zastopnik Društva ŠENT:

mag. Nace Kovač, izvršni direktor
Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana
Tel.:05 933 59 57
E-pošta: nace.kovac@sent.si


 


Status

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

ŠENT ima status humanitarne organizacije.
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem