ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Svet uporabnikov
Svet uporabnikov

Svet uporabnikov je svetovalno telo društva (34. člen Statuta Društva ŠENT). Člani Sveta uporabnikov so osebe s težavami v duševnem zdravju. Skupščini predlagajo dolgoročne cilje in usmeritve programa združenja ter svetujejo organom društva med dvema skupščinama.

Po 36. členu Statuta Društva ŠENT predsednika Sveta uporabnikov in njegovega namestnika imenuje in potrdi Skupščina društva za obdobje štirih (4) let. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

V Svetu uporabnikov ŠENT delujejo osebe, ki so jih za svoje predstavnike izbrali uporabniki ŠENT- a iz posameznih regij.

Namen programa je:

•  informiranje uporabnikov o njihovih pravicah,
•  spodbujanju uporabnikov pri vključevanju v programe ŠENT-a,
•  podpora pri vključevanju uporabnikov v načrtovanje aktivnosti v programih,
•  razširjanje socialne mreže,
•  podpora pri ustanavljanju in vodenju skupin za samopomoč uporabnikov,
•  zastopanje stališč uporabnikov v organih Društva ŠENT,
•  predstavitev programa v javnosti v skladu s statutom in poslanstvom Društva ŠENT
•  mednarodno sodelovanje, ipd.

Cilj Sveta uporabnikov je, da uporabnike osvesti in okrepi do te mere, da se bodo aktivneje vključevali v skupnost in v dejavnosti društva, poznali in uveljavljali svoje pravice ter pripomogli k pozitivni promociji duševnega zdravja.

Predsednica Sveta uporabnikov za mandatno obdobje 2016 – 2020:

Andreja Štepec
Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana
Uradne ure: torek in četrtek od 9:30 do 12:00
Tel.: 01 230 78 36
E-pošta: andreja.stepec@sent.si

Namestnik predsednice Sveta uporabnikov za mandatno obdobje 2016 – 2020:

Valter Vuga

Člani Sveta uporabnikov za mandatno obdobje 2016 – 2020:

Ivica Trafela
Leonard Rubins
Marija Milčić


 


Status

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

ŠENT ima status humanitarne organizacije.
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem