ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Notranja prijava kršitev po ZZPri


Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Informacije o notranji poti in Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23, v nadaljevanju ZZPri)

Dne, 22. 2. 2023 je začel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Z namenom zaščite javnega interesa ZZPri določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno
razkrijejo informacije o kršitvi. Društvo ŠENT kot zavezanec za vzpostavitev notranje poti za prejem prijav na podlagi
petnajstega odstavka 9. člena ZZPri seznanja vse osebe, ki so v delovnem in podobnem razmerju z zavezancem (7. točka 4. člena ZZPri) z informacijami o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu, ki to ureja. Prav tako zagotavlja informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije (petnajsti odstavek 9. člena ZZPri).

V kolikor sumite, da je v naši delovni organizaciji prišlo do kršitve predpisov, lahko to kršitev prijavite zaupniku v organizaciji: Nina Mujagić

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma da se preprečijo prihodnje kršitve, pri tem pa ne sme razkriti vaše identitete. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri. Prijavo lahko podate tudi ustreznemu organu za zunanjo prijavo. Organi za zunanjo prijavo so navedeni v 14. členu ZZPRI.
Kršitve lahko sporočite na naslednje načine:
- po e-pošti (prijava.krsitev@sent.si ),

- po pošti na naslov ŠENT, Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava po ZZPri; zaupno, v roke zaupniku«,

- po telefonu 030 427 324 (Nina Mujagić) ; pogovor se lahko snema,

- osebno pri zaupniku po predhodnem dogovoru po telefonu ali e-pošti.

Podrobne informacije o prijavi, obravnavi in postopku, povračilnih ukrepih in drugih informacijah so navedene v spodnjem dokumentu (Informacije za prijavitelje po ZZPri).

Povezani akti in obrazci:

- Pravilnik

- Obrazec


 


Status

Na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 215-160/2019-6 z dne 26. 9. 2019 ima ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva ter na področju zdravstvenega varstva.

ŠENT ima status humanitarne organizacije.
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem