ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog na S. Primorskem
Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog na S. Primorskem

Naziv projekta: Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog na Severnem Primorskem

 Kraj izvajanja projekta: Severna Primorska regija

Obdobje trajanja projekta: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2022

Vsebinsko področje: Programi preprečevanja uporabe prepovedanih drog (PD) in novih psihoaktivnih snovi (NPS) v mobilnih enotah in programi zmanjševanja škode pri uporabnikih PD in NPS v mobilnih enotah

Vodilni partner: ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje

Konzorcijski partner v projektu: Zdravstveni dom Nova Gorica

Partnerji v projektu: CSD Nova Gorica, NIJZ OE Nova Gorica, Mestna Občina Nova Gorica, ZRSZ območna služba Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper oddelek Nova Gorica

Vrednost projekta: 157.206,15 €

Predmet projekta je posodobitev in nadgradnja že obstoječega programa terenskega dela z uporabniki prepovedanih drog na področju Severne Primorske. Z novim terenskim vozilom in novo zaposlitvijo diplomiranega zdravstvenika je glavni namen projekta povečanje dostopnosti programa zmanjševanja škode med uporabniki PD in NPS, zmanjševanje regionalnih razlik in razlik med spoloma ter delo z obrobnimi skupinami prebivalstva. Pav tako je namen programa vzpostavitev pogojev za boljše sodelovanje in povezovanje zdravstvenega in socialnega sektorja pri delu z uporabniki PD in NPS. Konkretno želimo z novim in posodobljenim terenskim vozilom uporabnikom prepovedanih drog ter tudi njihovim svojcem, ki so hkrati naša ciljna skupina, ponuditi raznovrstne in kakovostne storitve, ki bi krepile njihovo moč in zmanjševale škodo, ki nastane zaradi uporabe drog. Z novo zaposlitvijo diplomiranega zdravstvenika pričakujemo paradigmatski premik v konceptu zmanjševanja škode, ki bo dvignil kvaliteto življenja uporabnikov. Nadejamo se izboljšanega zdravstvenega stanja uporabnikov drog, s čimer jim bo dostopnejši tudi trg dela ter posledično manjša izključenost in stigmatizacija.

Cilji projekta:

1. Zdravstvena in socialna rehabilitacija uporabnikov PD in NPS ter vsaj 400 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program v času trajanja projekta,
2. Načrtno in poglobljeno delo z vsaj 20 uporabniki v času trajanja projekta,
3. Krepitev moči ciljnih skupin za približevanje trgu dela saj en uporabnik vključen v iskanje, zaposlitve, izobraževanje ali usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu,
4. Usposobiti vsaj 7 oseb za delo z uporabniki drog,

 

 


Glavni sofinancer programa

ess

 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem