ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Socialna vključenost

Kaj je Program Socialne vključenosti?
Je socialni program, ki je namenjen podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. Program predstavlja dopolnitev organizirane skrbi socialnega varstva za odpravo psiholoških in socialnih stisk invalidnih oseb, pomaga jim pri dvigu in vzdrževanju motiviranosti in samozavesti ter jih uči načinov vključevanja v družbo.

Kdo se lahko vključi v Program Socialne vključenosti?
Invalid, ki mu je Zavod RS za zaposlovanje na podlagi 34. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov izdal odločbo o nezaposljivosti ter invalid I. kategorije z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije brez pravice do invalidske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in oseba z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nima možnosti vključitve v ustrezne socialnovarstvene storitve.
Odločba o nezaposljivosti je odločba, ki jo izda Zavod RS za zaposlovanje po zaključeni rehabilitaciji, in sicer v primeru, kadar kljub rehabilitaciji, prilagoditvam delovnega mesta in delovnega okolja invalid ne more dosegati delovnih rezultatov v višini vsaj ene tretjine zaposlenega na običajnem delovnem mestu.

Kako poteka program?
Program se izvaja vsak delovni dan in traja 8 ur. Uporabnik je praviloma vključen vsaj 6 ur. Program se deli na delovne vsebine in socialne vsebine. Pred samo vključitvijo v program se uporabnik seznani s pravicami in dolžnostmi, ki jih z vključitvijo dobi, in podpiše Dogovor o vključitvi v program socialne vključenosti.

Delovne aktivnosti, ki jih nudimo v Programu Socialne vključenosti:
• enostavna dela: lepljenja, sestavljanja, pakiranja, sortiranja,
• izdelovanje keramičnih in tkanih izdelkov, voščilnic, darilne embalaže ter izdelkov iz lesa,
• čiščenje prostorov in okolice,
• sezonska dela v kmetijstvu,
• hišniška dela,
• lažja administrativna in kurirska dela,
• pomoč pri promociji in prodaji na stojnici.

Socialne vsebine v Programu Socialne vključenosti::
• izdelava individualnega načrta, individualno in skupinsko svetovanje, 
• možnost urjenja socialnih veščin, komunikacije in asertivnosti,
• možnost obiskovanja različnih tečajev (računalništvo, tuji jeziki ipd.),
• skrb za zdravo prehrano in osebno higieno,
• možnost udeležbe na glasbeni, likovni ali literarni delavnici,
• športne aktivnosti, sprehodi, izleti, letovanja.

Do česa je uporabnik programa upravičen?
Uporabnik dobi povrnjene potne stroške ter nadomestilo za malico. Upravičen je tudi do nagrade, ki je odvisna od prisotnosti uporabnika ter njegove uspešnosti pri opravljanju dela.

Trajanje programa
Vključitev v program je prostovoljna. V kolikor se oceni, da se je invalidovo doseganje delovnih rezultatov bistveno spremenilo, lahko izvajalec programa socialne vključenosti ali invalid kadar koli predlaga ponovno oceno doseganja delovnih rezultatov invalida.

Lokacije, na katerih se program izvaja:

Enota ŠENTGOR Radovljica, Kranjska c. 3, 4240 Radovljica, tel.: 04 530 30 11
Enota ŠENT'K, Jenkova 10, 4000 Kranj, tel.: 059/ 337 806
Enota ŠENTLENT Maribor, C. proletarskih brigad 61, 2000 Maribor, tel.: 02/320 26 92
Enota RADLJE, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, tel.: +386 (0)2 320 26 92
Enota ŠENT Novo mesto, Kandijska c. 5, 8000 Novo mesto, tel.: 059 337 808 
Enota ŠENT CELEIA Celje, Opekarniška c. 15a, 3000 Celje, tel.: 059 338 534
Enota ŠENTKNAP Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 42a, 1420 Trbovlje, tel.: 03/56 42 670
Enota ŠENT Postojna,  Ljubljanska c. 7, 6230 Postojna, tel.: 05/ 721 47 70

Programska direktorica zaposlitvenega programa socialna vključenost in strokovna delavka v programu socialna vključenost:

Klavdija Šumrada
Kranjska c.3, 4240 Radovljica

Tel.: 04 530 30 11
E-pošta: strokovni.vodja-sv@sent.si


 


Glavni sofinancer programa
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem