ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Predstavitev projekta Vpeljava soc. podjetništva na kmetijo

30-09-2021

V Sloveniji ni veliko kmetij, ki bi se ukvarjale z omogočanjem celodnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil. Tudi takšnih ni veliko, ki bi nudile zgolj dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb. Prebivalstvo v Sloveniji se stara, potrebe po teh dejavnostih se večajo. Za kmetije velja splošna omejitev 12 oseb za dnevne oblike bivanja odraslih oseb in 6 oseb za celodnevno bivanje.

Z vsebinami projekta bomo vplivali na ohranjanje funkcij in izboljšanje situacije ciljnih skupin iz podeželskega okolja, ki ostajajo v domačem okolju in ob pomoči sorodnikov oziroma drugih skrbnikov, še zmorejo skrbeti zase, bi pa potrebovali občasno podporo in kvalitetnejše preživljanje prostega časa izven domačega okolja. Institucionalno varstvo bi zanje zaradi prevelike spremembe načina življenja pomenilo velik stres in s tem poslabšanje psihofizičnega stanja. Z individualno prilagojeno podporo ter raznimi izobraževalnimi in socialnovarstvenimi aktivnostmi na kmetiji pa bi se lahko njihovo psihofizično stanje ohranjalo ali celo izboljšalo, saj bi glede na predhodno življenje v podeželskem oziroma kmečkem okolju vključitev v skupine oziroma skupnosti na kmetiji pomenila nadaljevanje podobnega načina življenja, poleg tega pa bi bila to tudi pridobitev za svojce, saj bi ostajali v dostopni razdalji ter bili občasno razbremenjeni. 

Foto: Špela Podobnik

Projektni partner, kmetija Kastelic, na območju Slovenije, potrebuje za potrebe vpeljave dejavnosti socialnega varstva odraslih in starejših oseb znanje s področja socialnega varstva, nadgradnjo opreme za izvajanje dnevnega varstva ter ureditev opreme za celodnevno varstvo odraslih in ostarelih oseb na kmetiji. Ob tem se morajo člani kmetije usposobiti za izvajanje nove dejavnosti.

Cilji projekta so:
Uspešna vpeljava socialnega podjetništva na kmetijo, s specifičnimi cilji:
• Spodbujanje diverzifikacije na kmetiji
• Povečanje usposobljenosti članov kmetije
• Prenos znanj in informacij o projektu
• Izvedba izobraževanj in vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju socialnega dela 

(povzeto po opisu projekta)

Tako smo strokovne delavke Šent-a v sredo, 22. 9. 2021 za člane kmetije Kastelic pripravile predstavitev in delavnice za povečanje usposobljenosti članov kmetije. Andreja Štepec, predsednica Sveta uporabnikov in strokovna delavka Pisarne za zagovorništvo je predstavila temo (NE)diskriminacija starejših.

Strokovna delavka Jasmina Bolterštein iz DC Ajdovščina pa je pripravila delavnici o Tipih vedenja in Reagiranje v konfliktnih situacijah, ki ju je izvedla skupaj z strokovno delavko Špelo Podobnik iz DC Škofja Loka.

S člani družine Kastelic smo si izmenjali izkušnje in ideje za njihove načrte dela v projektu. Predstavili so nam njihovo kmetijo, izdelke, način dela, vizijo njihovega dela v projektu, v katerega se vključujejo.

Upamo, da smo s svojo predstavitvijo dosegle namen srečanja. Me smo se v njihovi družbi počutile odlično. Družini Kastelic pri njihovem nadaljnem delu na kmetiji želimo uspešno delo.

Zapisala: Špela Podobnik


Foto: Tilen Kastelic


Foto: Jasmina Bolterstein

          


 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem