ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Projekti v Sloveniji
Projekti v Sloveniji

 

► Ime projekta: »LAS Nasmeh in cvet za boljši svet«

Obdobje: 1.7.2023-28.2.2025

Področje dejavnosti: Izboljšanje kvalitete življenja

Cilji projekta:

Vodilni partner: LAS Vipavska dolina

Pridruženi partner:CIRIUS Vipava, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje, Zavod za turizem TRG Vipava

(So)financer: 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

____________________________________________________________________________________________

► Ime projekta: »Goriška varna soba«

Obdobje: 23.3.2023-31.12.2025

Področje dejavnosti: Zmanjševanje škode

Cilji projekta:

• Vzpostavitev programa varne sobe v Novi Gorici
• Zaposlitev 2 oseb v varni sobi
• Vključitev vsaj 45 različnih uporabnikov
• Izvedba izobraževanj in vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju socialnega dela

Vodilni partner: ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje

Pridruženi partner: Mestna občina Nova Gorica, Kreativna Zadruga, Zdravstveni Dom Nova Gorica

(So)financer: 

Ministrstvo za zdravje

 

 

____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: »Iniciativa za bolj zdrav jutri v Beli krajini«

Pilotni projekt za Belo krajino z regionalnim povezovanjem je trajnostne narave, kar pomeni, da se bo izvajal kontinuirano tudi po zaključku projekta. Namen projekta je z zaznavo demografskih in geografskih značilnosti povezati potrebe prebivalcev vseh starostnih skupin in delovati v smislu izboljšanja življenja in zdravja. Projekt je izjemnega pomena tudi zaradi zaznanih izzivov zaradi epidemije.

Namen projekta je oblikovanje dveh socialnih mrež in tako ustvariti pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi. Projekt bo zadovoljil dodatne potrebe po psiholoških in socialnih vsebinah v regiji.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

____________________________________________________________________________________________

 Ime projekta: »Vpeljava socialnega podjetništva na kmetijo«

Obdobje: 7. 11. 2019 – 17. 12. 2022

Področje dejavnosti: Sociala, okolje, izobraževanje

Cilji projekta:

• Spodbujanje diverzifikacije na kmetiji
• Povečanje usposobljenosti članov kmetije
• Prenos znanj in informacij o projektu
• Izvedba izobraževanj in vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju socialnega dela

Vodilni partner: ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje

Pridruženi partner: Kmetija Kastelic, Andrej Kastelic, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

(So)financer: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

     

____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: »Zeli za ljudi«

Obdobje: 1. 11. 2019 – 1. 11. 2021

Področje dejavnosti: Sociala, okolje, izobraževanje

Cilji projekta:

• Povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor.
• Dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja, ter se nanje učinkovito in uspešno odziva.
• Trajnostno naravnana delovna mesta.
• Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo.
• Dolgoročni cilj konzorcija je priprava inovativnih, tržno zanimivih programov, vezanih na predelavo zelišč, ki bodo prispevali k socialni in delovni aktivaciji ranljivih skupin in trajnemu razvoju organizacij, vključenih v konzorcij.

Vodilni partner: Zavod GOST na planoti so.p.

(So)financer:

Ministrstvo za javno upravo

____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: KO-PROSTO: S krepitvijo prostovoljstva do večje profesionalizacije nevladnih organizacij

Obdobje: November 2019 – Januar 2022

Področje dejavnosti: Prostovoljstvo na področju duševnega zdravja v nevladnih organizacijah

Aktivnosti projekta:

• Izobraževanja za prostovoljce,
• Srečanja za prostovoljce,
• Izmenjave prostovoljcev ŠENT-a in OZARE,
• Izobraževanja za strokovne delavce,
• Intervizijska srečanja,
• Priprava priročnika za prostovoljsko delo,
• Predstavitev priročnika na okrogli mizi in novinarski konferenci.

Partner projekta: OZARA Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja

Pridruženi partnerji:

Društvo projekt človek
Zveza Sožitje
Ljudska univerza Kranj
Zbornica kliničnih psihologov

(So)financer:

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019

MJU____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: »Spregovorimo o shizofreniji«

Obdobje: Februar 2019 – Februar 2020

Področje dejavnosti: Komuniciranje med uporabniki, svojci in stroko

Vloga v projektu: Partner

Aktivnosti projekta:

• Na 10. srečanjih bomo o pravicah iz zakonodaje na področju duševnega zdravja in socialnega varstva informirali vsaj 10 strokovnih delavcev, 130 uporabnikov in 50 svojcev,
• Vsaj 100 izpolnjenih anketnih vprašalnikov za uporabnike ter 30 za svojce, kot podlaga za statistično raziskavo.

(So)financer:

Goverrnmental Affairs and PA&E Lead Janssen, division of Johnson&Johnson d.o.o.

Janssen____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: SOPA - Skupaj za odgovorno pitje alkohola

Obdobje: Oktober 2016 - December 2020

Področje dejavnosti: Alkoholizem

Vloga v projektu: Partner

Aktivnosti projekta:

• Krepiti obstoječe in zgraditi nove kapacitete za obravnavo teganega in škodljivega pitja alkohola,
• Razviti, usposabljati za in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti,
• Osveščati in usposobiti novinarje,
• Osveščati splošno in strokovno javnost,
• Vzpostaviti protokole obravnave,
• Vzpostavitev pristopa na sistemski ravni.

(So)financer:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20%)

ESS    ŠENT____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: AKTIVEN - OPAŽEN

Obdobje: 29. 6. 2018 - 29. 6. 2019

Področje dejavnosti: Socialna aktivacija

Vloga v projektu: Vodilni partner

Aktivnosti projekta:

• 30 oseb vključenih v začetek izvajanja organiziranih aktivnosti v sklopu programa,
• Vsaj 25% od oseb, ki so končali program socialne aktivacije, vključenih v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali zaposlitev,
• Večja socialna vključenost 30 oseb udeleženih v program,
• Boljša usposobljenost za iskanje in pridobitev zaposlitve 30ih oseb vključenih v program,
• Zvišane funkcionalne kompetence 30 oseb vključenih v program.

(So)financer:

Evropska Unija: Evropski Socialni Sklad

ESS     ŠENT____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog na Severnem Primorskem

Obdobje: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2022

Področje dejavnosti: Prepovedane droge, zmanjševanje škode zaradi drog

Vloga v projektu: Vodilni partner

Aktivnosti projekta:

• Zdravstvena in socialna rehabilitacija uporabnikov PD in NPS ter vsaj 400 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program v času trajanja projekta,
• Načrtno in poglobljeno delo z vsaj 20 uporabniki v času trajanja projekta,
• Krepitev moči ciljnih skupin za približevanje trgu dela saj en uporabnik vključen v iskanje zaposlitve, izobraževanje ali usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu,
• Usposobiti vsaj 7 oseb za delo z uporabniki drog,
• Vključitev vsaj 20 oseb v visokopražne programe oziroma v programe zdravljenja odvisnosti.

(So)financer:

Evropska Unija - Evropski Socialni Sklad

ESS    ŠENT____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: »Dobre izbire ne škodijo« 

Obdobje: 1. 6. 2017 – 31. 10. 2019

Področje dejavnosti: Prepovedane droge

Vloga v projektu: Vodilni partner

Aktivnosti projekta:

• Razvoj  mobilne aplikacije »BAZA APP«,
• Izvedba  delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za mlade na področju formalnega in neformalnega izobraževanja,
• Izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za učitelje in ostale zaposlene v šolah,
• Izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za starše,
• Izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za delavce v mladinskih centrih in ostale, ki prihajajo v stik z mladimi,
• Širitev programa s plezalno trapijo,
• Širitev programa z glasbenimi delavnicami (bobnarska in z gongi).

(So)financer:

Ministrstvo za zdravje

MZ      ŠENT____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: Socialna aktivacija

• So-Vključen Ljubljana
• Aktiven.si Kranj - Škofja Loka
• So-Vključen (Kratki program Kamink, Kranj, Jesenice)

Obdobje: 1. 9. 2017 - 30. 6. 2019

Vloga v projektu: Prijavitelj

Področje dejavnosti: Razvoj in dvig socialnih in funkcionalnih spretnosti in znanj

Aktivnosti projekta:

• Izvedba 2 dolgih in 1 kratkega programa socialne aktivacije

(So)financer:

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

ESS            ŠENT


 


Arhiv projektov

 Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je bil ŠENT prijavitelj projekta

 Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je ŠENT sodeloval kot partner
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem