ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Literatura iz ŠENT-ovega založništva
Literatura iz ŠENT-ovega založništva

Predstavljamo vam prvo številko strokovnega glasila Duševno zdravje v skupnosti. Strokovno glasilo je namenjeno vsem, ki jih zanima področje duševnega zdravja. Vsebovalo bo prispevke o aktualni problematiki na področju duševnega zdravja in obravnave v skupnosti, besedo pa bomo podali vsem, ki smo v ta proces vključeni, ne le strokovnjakom s področja, temveč tudi osebam z lastno izkušnjo, ki so največji eksperti za svoje življenje in eksperti iz izkušenj.

V prvi številki z naslovno temo Duševno zdravje in skupnostna skrb se lahko seznanite s pogledi strokovnjakov in oseb z izkušnjo na skupnostno skrb. V njem izpostavljamo tudi dosežke ŠENT-a v preteklem letu in objavljamo pesmi oseb z izkušnjo duševne bolezni.

Prva in druga številka bosta promocijski in ju bo mogoče dobiti brezplačno. Naročilnica na strokovno glasilo bo priložena naslednji številki glasila, na voljo pa vam bo tudi preko naše spletne strani.


Učbenik Obravnava v skupnosti - brezplačen prenos

Naročilo tiskane verzije, cena 15 EUR
Urednica: Vesna Švab

Recenzija - Robert Masten:
Knjiga je namenjena širokemu spektru bralcev. Kot rečeno je jezik pogosto iskren in tudi samozavesten ter predvsem tako strokovno, kot tudi kar se tiče osebnih izkušenj, dobro utemeljen. Zato si upam trditi, da bodo po knjigi radi segali tako strokovnjaki - vključno s študenti - iz različnih področij (psihologije, psihoterapije, medicine, pedagogike, socialnega dela, socialne pedagogike itd.), kot tudi drugi, ki jih tematika zanima zaradi življenjske izkušnje (uporabniki, njihovi svojci, prijatelji …).
Kot piše ena od avtoric:  »Za večino ljudi je huda duševna motnja res tragedija, ki jo je potrebno preprečevati in zdraviti, vendar jo je možno videti tudi kot možnost za napredovanje in spoštovati subjektivno perspektivo tistih, ki so jo doživeli«. Ena od pomembnih implikacij pričujoče monografije je odpiranje perspektiv in obujanje upanja, tudi oz. še posebej za ljudi, katerih življenja so prepogosto na obrobjih družbe in pričajo o »krivicah, zlorabah in diskriminatornih ravnanjih«.
Avtorji so si za cilj monografije zadali »preprečevanje napak in zmot, ki so se in se še vedno pogosto pojavljajo na področju obravnave oseb s duševnimi motnjami in za cilj so si zadali tudi zmanjševanje možnosti za neustrezno, površno in pomanjkljivo obravnavo tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo«. Prepričan sem, da je z njihove strani naloga dobro opravljena. Sedaj je na bralcih, da sporočilo knjige upoštevamo pri delu in življenju z ljudmi, ki jih je prizadela duševna bolezen in njene posledice. Res je, za spoštovanje ljudi in za njihovo učinkovito vključevanje v družbo ni dovolj le pravna regulacija področja, ampak širša družbena sprememba v razumevanju in ravnanju v zvezi z duševnim zdravjem in v učinkovitem vključevanju v družbo, pri kateri lahko sodelujemo vsi.

Review of Mental Health in the Community: the case of Slovenia (Editor: Vesna Švab).

Recenzija: Graham Thornicroft,
Professor of Community Psychiatry, Centre for Global Mental Health, King’s College London

This book gives an up-to-date and hard-hitting assessment of the state of mental health care in Slovenia and paints a clear picture of the direction needed to improve mental health services. Appropriately the first word goes to a service user/survivor Tone Vrhovnik Straka, who makes a series of strong contributions to the book, stresses the need to focus upon the independence of people with mental health problems, especially through organising through NGOs.  In her opening chapter Vesna Švab  sets the scene by saying that The history of psychiatry is rife with accounts of neglect, abuse, injustice and discrimination.’  Subsequent chapter both offer congratulations to the Slovenian government for its modern mental health policy, and criticism for the lack of progress in its implementation. Each chapter closes with a short summary of the key practical recommendations of the authors to put real change into practice.

Živa Cotič, Simona Mlinar provide a very readable introduction to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and its significance for Slovenia.

There is a consistent theme throughout the book upon recovery, psycho-social rehabilitation and adopting a positive approach to social inclusion during or after an experience of mental illness. Janko Kersnik contributes an important chapter on the critical role played by primary healthcare staff, especially during periods of mental health crisis. The book goes beyond a narrow call for more or better state services, and rather endorses a pluralism in mental helath care provisions, especially emphasising the need for self-help groups, initiatives promoting work opportunities, and psycho-education.  The authors repeatedly stress the need for collaboration across traditional boundaries, for example between health and social care, between primary and specialist care, and between professionals and service users. They describe, in effect, a flexible network of care providers as the model to develop for the future. In keeping with the user-focussed tone of the whole book, the final chapter by Renata Ažman describes her personal recovery.

Overall this is a deeply humane account of what is right and what is wrong today in Slovenia in relation to the support that people with mental health problems receive. Having made a ‘diagnosis’ with this situational analysis, the author give a specific set of guidelines on how treatment and care of people with mental illness can and should be improved in the coming years.

Graham Thornicroft
Professor of Community  Psychiatry
Centre for Global Mental Health
King’s College London

For information about the NIHR Collaboration for Leadership in Applied
Health Research and Care (CLAHRC) South London see www.clahrc-southlondon.nihr.ac.uk

Free download of Mental Health in the Community: The case of Slovenia; Editor: Vesna Švab

Sanje ranjene duše

Avtorica: Barbara Piberčnik - Piba

Likovno opremil: Damir Bukovac

V Knjižici Sanje ranjene duše avtorica skozi zgodbe, pesmi in osebne izpovedi povabi bralca v svoj notranji svet boja z duševno boleznijo.

Knjigo Sanje ranjene duše, avtorice Barbare Pibečnik, uporabnice Šenta DC Kočevja, lahko kupite v Dnevnem centru v Kočevju Turjaško naselje 6, Kočevje, pri Zvonki Klobučar  (osebno, ali jo naročite po telefonu 01/ 9838 700 ali po elektronski pošti zvonka.klobucar@dc.sent.si). Cena knjige je 10,00 €.

 

Poezija

Avtor: Goran Gorjanac

Likovno opremila: Andreja Štepec

Avtor Goran Gorjanac se je s težavmai v duševnem zdravju srečal že v osnovni šoli in se prebil do tretjega letnika gimnazije, ko je moral prvič v bolnišnico. Ravno takrat so študirali ekspresionizem in to ga je navdihnilo. Zaradi bolezni se je govorno težko izražal, »kar glas je izgubil« in svoj glas je tako našel v pisanju. Od takrat se mu pesmi z lahkoto intuitivno porajajo in za nobeno ne porabi več kot 5 min. S poezijo doseže, da se z razmišljanjem vedno kaj novega nauči ter vsakič doseže napredek in razvoj. Vedno pa mu je v mislih, da posamezno pesem napiše tako, da bi bile bralcem zanimive. Rad je kratek in jedrnat, saj pravi, da se na ta način se doseže učinek.

Cena knjige v prosti prodaji: 10 EUR z DDV
• člani ŠENT-a - 50% popust,
• upokojenci, dijaki, študentje ter količinski popust (ob nabavi nad 10 knjig) - 30% popust,
* popusti se med seboj izklučujejo.

Naročilnica

 

Shizofrenija ni norost ali Ljubezen na preizkušnji (knjiga v tiskani obliki je razprodana)

Avtorica: Lidija Maričič

Lidija!

Knjiga je nora! Ne kupujem veliko knjig. Sem in tja kakšno, ki se me zares dotakne. Tvojo knjigo bom kupila.

Enkratna je. Iskrena. Z dušo in srcem na dlani. Kljub doživetim bolečinam ne boli, ampak ves čas usmerja v Življenje, v jutri, v nov naslednji trenutek in dan. Hkrati opazi, vidi in sliši vse lepote tega sveta v vsakem sedanjem trenutku: lepoto belih oblakov, sonca, reke Kolpe, spoštljivih medčloveških odnosov. Skratka vsega, kar obdaja vso bolečino in trpljenje.

Čeprav ljudje dostikrat pozabimo poiskati čas in kakšno lepo, prijazno besedo, ti ne pozabljaš na druge ljudi. Kljub pogosti samotnosti, morda kdaj tudi osamljenosti, podarjaš bogastvo svojih čudovitih misli, razmišljanj in čutenj. Pretanjeno, neizmerno tenkočutno. Vsem, ki nam ni vseeno. Vsem, ki nam je vsaj malo mar. Vsem, ki vsaj malo slutimo, kako je biti človeku človek.

Ta Knjiga ni le tvoja 'domača naloga', ampak dar življenja tebi in tvoj dar življenju.

Tudi fotografije so prelepe, ravno tako naslovnica in platnice.
Komaj čakam nadaljevanje.

Tatjana Cerar

Knjiga je trenutno na voljo le v elektronski obliki. Knjigo lahko kupite v elektronski verziji ali si jo izposodite preko povezave: 
http://www.spletnaknjiga.com/e-knjigarna/zdravje-in-telo/shizofrenija-ni-norost-ali-ljubezen-na-preizkusnji
Cena nakupa z DDV znaša 9,76 EUR

Cena knjige v prosti prodaji: 15 EUR z DDV (VSI IZVODI TISKANE OBLIKE SO POŠLI)
• člani ŠENT-a - 50% popust,
• upokojenci, dijaki, študentje ter količinski popust (ob nabavi nad 10 knjig) - 30% popust,
* popusti se med seboj izklučujejo.
 

Utrinki mojega življenja

Avtor: Matjaž Belak

Matjaž Belak nas skozi dnevnik popelje v svoj pisani svet dogodivščin. Njegovo pisanje je neprecenljive vrednosti. Pokaže nam, kje je potrebno sodelovanje različnih posameznikov, terapevtov, svojcev in organizacij, da bi postalo življenje oseb s težavami v duševnem zdravju bolj znosno. Premalo vemo, kakšen ta svet resnično je. Šele skozi izpoved srca, ki jo je pred nami razprostrl avtor tega dnevnika, lahko dobimo vstop v svet, kakor ga vidijo osebe s težavami v duševnem zdravju.
Avtor pokaže, da izboljšanje zdravja človeka niso dovolj le zdravila, potrebno je razumevanje, posluh za živo bitje, da smo resnično tu z njim. ...

Cena knjige v prosti prodaji: 19 EUR z DDV
• člani ŠENT-a - 50% popust
• upokojenci, dijaki, študentje ter količinski popust (ob nabavi nad 10 knjig) - 30% popust
* popusti se med seboj izklučujejo
Naročilnica

 

Duševna bolezen in stigma

Avtorica: izr. prof. dr. Vesna Švab

Ob Svetovnem dnevu zdravja, ki smo ga sicer praznovali v torek 7. aprila, smo v petek 10.4.2009 pripravili novinarsko konferenco in predstavitev nove knjige dr. Vesne Švab z naslovom: Duševna bolezen in stigma.
Knjiga je nastala na podlagi sodelovanja pri mednarodni raziskavi o vplivu stigmatizacije na vsakdanje življenje ljudi s shizofrenijo. Potekala je v osemindvajsetih državah. Avtorica dr. Vesna Švab je v knjigo Duševna bolezen in stigma vključila razmišljanja ljudi s shizofrenijo o stigmi v Sloveniji in jih umestila v teoretični koncept stigme pri duševnih boleznih. Knjiga je namenjena strokovnjakom, ki delajo v službah za duševno zdravje in vsem tistim, ki se srečujejo s predsodki, diskriminacijo in strahom povezanimi z duševno boleznijo.

Cena knjige v prosti prodaji: 19 EUR z DDV
Popusti*:
• člani Šenta - 50 %,
• upokojenci, dijaki, študentje in količinski popust (naročilo nad 10 knjig) - 30 %,
* popusti se med seboj izključujejo.

Naročilnica

 

Priročnik o shizofreniji

Avtorica: izr. prof. dr. Vesna švab

Shizofrenija je bolezen, ki zaradi motenj v mišljenju, zaznavanju, hotenju in čustvovanju prizadane posameznika in njegovo družino. Čeprav jo je mogoče zdraviti uspešno in bolje kot večino kroničnih bolezni, velja za neozdravljivo. Prav takšna stigmatizacija je zato danes največji vzrok za trpljenje prizadetih in njihovih bližnjih, saj ovira njihove možnosti za pravočasno zdravljenje, zaposlitev in vključitev v družbo.
Priročnik o shizofreniji je praktična knjiga, v kateri spoznamo osnovna dejstva o tej bolezni, vzroke, diagnozo, prognozo, zdravljenje, rehabilitacijo in zagovorništvo. Avtorica na podlagi bogate prakse odgovarja na najbolj pogosta vprašanja o shizofreniji.
Shizofrenija je pogosta bolezen, ki jo je mogoče dobro zdraviti in obvladovati, pa vendar je to še vedno bolezen, o kateri imamo zelo veliko predsodkov. Zato je Priročnik o shizofreniji dobrodošla knjiga, ki bo koristila tako bolnikom, svojcem, medicinskim sestram, psihologom, socialnim delavcem, zdravnikom kot tudi širši strokovni javnosti.

Cena v prosti prodaji: 17, 90 EUR z DDV
Popusti*:
• poseben popust za člane Šenta 6,26 EUR (sofinanciranje izdaj priročnika je omogočilaf armacevtska
družba Eli Lilly),
• upokojenci, dijaki, študentje in količinski popust (naročilo nad 10 knjig) 30 % (12,53 EUR),
* popusti se med seboj izključujejo.
Naročilnica

 

Od znotraj navzven: Vodič do samoobvladovanja bipolarne motnje razpoloženja

Prevod in priredba: izr. prof. dr. Vesna Švab

Ta knjižica je namenjena tistim ljudem, ki imajo diagnozo bipolarna motnja razpoloženja (BM). V splošne nasvete so vključene strategije in tehnike, ki so jih člani Manično depresivnega združenja prepoznali za koristne. Ker se je samoobvladovanju potrebno priučiti, so v besedilu delovne naloge, ki jih boste izpolnjevali. Svetujemo vam, da jih uporabite. Vključena je tudi priročna “krizna kartica” s prostorom za vaše dopolnitve.

Cena v prosti prodaji: 4,17 EUR z DDV
Popusti*:
• člani Šenta 50 %,
• upokojenci, dijaki, študentje in količinski popust (naročilo nad 10 knjig) 30 %,
* popusti se med seboj izključujejo.
Naročilnica

 

Shizofrenija - Informacija za družine

Prevod: izr. prof. dr. Vesna Švab

Shizofrenija je bolezen, ki ne poseže le v zdravje posameznika, temveč v njegovo celotno življenje. Hkrati z njegovim pa se ob tej bolezni pomembno spremeni tudi življenje vseh, ki so mu blizu, ga imajo radi in skrbijo zanj.
Kljub temu, da tako diagnosticiranje bolezni kot tudi začetni del zdravljenja običajno najustrzneje poteka v bolnišnici, pa le strokovna pomoč in obravnava nikakor ne zadoščata. Razen bolnikovegalastnega sodelovanja - za katerega pa je v najakutnejši fazi svoje bolezni še ni povsem sposoben – je potrebno tudi sodelovanje njegovih svojcev; sprva mu je najpomembnejša njihova opora, vse bolj pa je spodbudna - včasih celo odločilna – njihova konkretna pomoč pri vključevanju v življenje, ki naj bi bilo čimbolj polno in kvalitetno.

Cena v prosti prodaji: 4,17 EUR z DDV
Popusti*:
• člani Šenta 50 %,
• upokojenci, dijaki, študentje in količinski popust (naročilo nad 10 knjig) 30 %,
* popusti se med seboj izključujejo.
Naročilnica

 

Psihosocialna rehabilitacija

Urednica: izr. prof. dr. Vesna Švab

Knjiga Psihosocialna rehabilitacija združuje sodobna znanja o tem, kako je mogoče pomagati ljudem s ponavljajočimi se duševnimi motnjami pri okrevanju in doseganju največje možne samostojnosti. Združuje znanja strokovnjakov različnih strok, uporabnikov in njihovih svojcev o procesu okrevanja. Napisali so jo najuglednejši strokovnjaki in uporabniki storitev služb za duševno zdravje, ki so skušali v knjigi povezati svoja znanja na način, ki omogoča enakopravno sodelovanje in partnerstvo v terapevtskih in rehabilitacijskih procesih. Knjiga je prav zato, ker je prvi poskus multidisciplinarnega učenja na tem področju, inovacija v našem prostoru in omogoča skupno načrtovanje potrebnih služb in znanj za bodočega delavca na področju duševnega zdravja v skupnosti in v institucijah. Namenjena je torej zdravnikom, socialnim delavcem, pedagogom, delovnim terapevtom, psihologom in medicinskim sestram, ki želijo izboljšati kakovost svojega dela na področju zdravljenja in skrbi za ljudi z najtežjimi duševnimi motnjami. Uporabili pa jo bodo tudi uporabniki in njihovi svojci, predvsem zato, da bodo bolje informirani o tem do kakšnih služb in storitev imajo pravico in zato, da bodo lahko pri načrtovanju skrbi kompetentno sodelovali.
dr. Vesna Švab, urednica

Cena v prosti prodaji: 32,55 EUR z DDV
• člani Šenta 50 % popust,
• upokojenci, dijaki, študenti in količinski popust (naročilo nad 10 knjig) 30 %popust,
* popusti se med seboj izključujejo.
Naročilnica

 

Pisano na telo

Avtorica: Jeanette Winterson
Prevod: Teodora Ghersini

Roman Pisano na telo je poetična meditacija o ljubezni in njenih mejah, ki jih postavlja bolezen. V izvirniku je pripovedovalec/-ka brez spola, starosti in imena, kar v slovenski verziji v prvoosebni pripovedi ni bilo prevedljivo. Pripovedovalka, prevajalka ruščine, se po nizu neuspelih zvez zaljubi v poročeno žensko, Louise, ki zboli za rakom. Sprva zapusti moža, po pojavu bolezni pa tudi njo in pobegne z možem zdravnikom v Švico na zdravljenje. Po mukotrpnih poskusih telesnega odtujevanja od ljubljene osebe, glavna oseba v obširnem metaforičnem opisovanju poda svoje čustveno in miselno ločevanje od le-te ter podoživljanje njunega odnosa.
Iz humornih, a tudi ironičnih doživljanj v prvem delu knjige se pripoved razvije v razmišljujočo prozo, ko telo postane podlaga, na katero se zapisuje Braillova pisava, skrivna koda, ki razkriva življenje. Louise ima roke s sposobnostjo prevajanja v lastno knjigo... in spozna o njej tisto, česar ljudem nikoli ne izda, kar prikriva pred radovednimi očmi. Telo je lahko orožje, flora, favna, vreme, žival, zemljepis, pripor, hrana, svetloba, gnezdo, oster rob: lahko predstavlja celoten svet. Jezik podajanja čustvene domišljije je poln spoštovanja, strasten, elegičen in vseskozi otožen. Wintersonova obsesivno zaznava vsako podrobnost in skrivnost telesa ter jih zabeleži. Razmišlja o lepoti, bolezni, razkroju in mučnosti ločevanja, o pretvorbah, ki jih doživimo, ko se meje zrušijo in nas obda tema, s katero se moramo sprijazniti. Ko preostane poleg zdravega predela nas še tisti del, ki je poln metastaz in nas opominja na končnost, enkratnost in neponovljivost človeškega obstoja. Ko nas življenje stisne v kot...

Cena v prosti prodaji: 12,52 EUR z DDV
Popusti*:
• člani Šenta 50 % popust,
• upokojenci, dijaki in študenti in količinski popust (naročilo nad 10 knjig) 30 % popust,
* popusti se med seboj izključujejo.
Naročilnica

 

Predstavljamo vam Poezijo avtorice Ajde Esenko, na voljo tukaj

Avtorica: Ajda Esenko
Urednici: Ajda Esenko, Lara Škalič
Oblikovanje in prelom: PREMIKI Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj
dostopnega turizma Ljubljana
Založba: Društvo ŠENT
Elektronska knjiga: https://www.sent.si/index.php?m_id=literatura/esenkoajda/
poezija
Letnica izdaje: 2024

Predstavljamo vam "Deklico iz Litostrojskih blokov" avtorice Lidije Maričič, na voljo tukaj

Avtorica: Lidija Maričič
Računalniška obdelava in oblikovanje: Daša Štrbenc
Lektura: Helena Kozina
Fotografije: Iz zbirke galerije Baričeva hiša
Založba: Društvo ŠENT, Ljubljana
Letnica izdaje: 2024


 


Center za destigmatizacijo (CzD)

Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana
Uradne ure:
Sreda 10:00-12:00
Četrtek 10:00-12:00

Tel.: 05/ 662 14 80
E-pošta: gregor.cotic@sent.si
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem