ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Seja Skupščine

15-03-2019

 

Na podlagi določil 6. člena Poslovnika o delu Skupščine Društva ŠENT

s k l i c u j e m

4. redno sejo Skupščine Društva ŠENT
v mandatnem obdobju 2016 -2020,
ki bo v torek, 26.3.2019, ob 16.00 uri,

v prostorih Dnevnega centra Ljubljana na Belokranjski ulici 2 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika zadnje redne seje (28.3.2018) in 1. izredne korespondenčne
seje (med 14.12.2018 – 21.12.2018)
3. Potrditev Letnega poročila društva za leto 2018 (Bilanca stanja, Izkaz poslovnega
izida, Pojasnila k računovodskim izkazom)
4. Potrditev Plana dela društva za leto 2019/2020
5. Potrditev višine članarine za leto 2020
6. Podelitev priznanj
7. Razno

Lep pozdrav!

prof. dr. Vesna Švab l.r.
predsednica Društva ŠENT

 

Dokumentacija: 

Zapisnik izredne seje

Zapisnik redne seje

Letno poročilo 2018

Plan dela 2019/20

Bilanca, izkaz

Pojasnila


 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem