ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Objava poročila o trendih in izzivih za WISE v Evropi

12-10-2022

Partnerji v projektu B-WISE vam z veseljem naznanjamo objavo »Poročila o trendih in izzivih za socialna podjetja za vključevanje v delo (WISE) v Evropi – trenutni položaj vrzeli v spretnostih, zlasti na digitalnem področju«, ki ga je pripravil EURICSE ob podpori vseh projektnih partnerjev. 

Namen poročila je prispevati k razvoju strateškega pristopa (Blueprint) k sektorskemu sodelovanju na področju znanj in spretnosti, potrebnih za okrepitev WISE pri razvoju spretnosti delavcev in za trajnostno reševanje izzivov digitalizacije, s katerimi se soočajo. Na podlagi podatkov o 27 državah, osebnih intervjujev in spletne ankete, izvedene v 13 partnerskih državah B-WISE, poročilo analizira glavne gonilne sile, značilnosti in razvojne trende WISE v 27 državah članicah EU ter preučuje veščine, potrebe in vrzeli delavcev WISE, zlasti glede digitalnih znanj.

Poročilo prikazuje zemljevid sektorja WISE v EU in poudarja izzive, s katerimi se soočajo te organizacije pri podpori delavcem. V prvem poglavju poročila so analizirane omejitve trga dela in slabosti ukrepov politike dela, ki se izvajajo za podporo delovne integracije delavcev s potrebami po podpori. Naslednja poglavja obravnavajo ključne značilnosti WISE, njihovo dodano vrednost, njihove gonilne sile in njihove razvojne vzorce. Poglavje 2 analizira integracijske modele in področja gospodarske dejavnosti WISE; Poglavje 3 se osredotoča na predstavitev različnih pravnih struktur WISE v 27 državah EU; Poglavje 4 predstavlja mešanico virov, do katerih imajo WISE dostop: javni, zasebni, denarni in nedenarni; Namen 5. poglavja je ponazoriti kontekst nastanka in vzorce razvoja WISE v treh skupinah držav; Poglavje 6 raziskuje tehnične in mehke veščine ter s tem povezane vrzeli v spretnostih delavcev WISE (vodje, podporniki in delavci s potrebami po podpori); Poglavje 7 ocenjuje trenutno stanje tehnologije, digitalizacije in digitalnih spretnosti WISE-jev v 13 sodelujočih državah B-WISE. Na koncu 8. poglavje poudarja nedavne trende in izzive, s katerimi se soočajo WISE v sodelujočih državah.

To poročilo bo osnova prihodnjega dela projektnih partnerjev. Pravzaprav se zdaj osredotočajo na analizo potreb po znanjih in spretnostih za vse delavce WISE, da bi nato lahko ustvarili namenske učne načrte za vsakega od njih in na koncu sektorsko strategijo spretnosti.

 

Če imate vprašanja kontaktirajte:  pauline.bonino@ensie.org ali gregor.cotic@sent.si


 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem