ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
INNO-WISE
INNO-WISE

Socialna podjetja (WISEs) so samostojni gospodarski subjekti, katerega cilj je med drugim tudi strokovno povezovanje. To povezovanje se lahko doseže s:

- proizvodno dejavnostjo in prilagojenim spremljanjem ali
- prek usposabljanja za pridobivanje kvalifikacij delavca. WISEs so aktivni na različnih produktivnih področjih kot so na primer: ročno delo (stavbe, tesarstvo itd), recikliranje odpadkov, vzdrževanje javnega ali zelene površine in embalaže izdelkov.

Družbena vloga teh organizacij pa je, da v kombinaciji z njihovo podjetniško naravnanostjo in inovacijami, skrbijo tudi za reševanje različnih socialnih težav.

Trenutno WISEs pridobivajo vedno višjo prepoznavnost in priznanje v Evropskem gospodarskem krogu, saj so aktivni subjekti, ki proizvajajo dohodek, bogastvo in blaginjo s pomembno socialno dodano vrednost (zaposlovanje ljudi, ki so pogosto obravnavani kot nezaposljiv na standardnih trgih dela). Prav tako so se skupaj z drugimi podjetji v okviru tako imenovanega "socialnega Gospodarstvenega sektorja "(to so neprofitne MSP, socialna podjetja, zadruge, združenja, vzajemna pomoč, društva, fundacije itd), izkazali kot zelo pomemben odgovor na sedanje gospodarske razmere in ekonomsko krizo. Na podlagi razpoložljivih podatkov, se ocenjuje, da v Evropi socialna podjetja (skupaj z zadrugami, vzajemnimi družbami, združenji in fundacijami) zaposlujejo več kot 14,5 milijona plačanih zaposlenih, kar predstavlja okoli 6,5% aktivnega prebivalstva EU27 in okoli 7,4%, v državah EU-15.

Čeprav so vključeni v sektorje, ki zahtevajo uporabo sodobne in napredne tehnologije (na primer proizvodni procesi, high-tech storitve, upravljanje itd), zelo pogosto nimajo dovolj strokovnega znanja, da bi to vrsto tehnologije lahko uporabljali in polno izkoriščali. To je pomembna pomanjkljivost, ki ovira njihovo nadaljnjo rast in omejuje njihovo možnost dostopa do novih in večjih trgov. Pričujoči projekt namerava rešiti to pomembno pomanjkljivost socialnih podjetij z razvojem orodij in izvajanjem strategij za izboljšanje tehnoloških in vodstvenih kompetenc socialnih podjetij.

Projekt bo to reševal na treh različnih ravneh:

• Vodstvene kompetence: izboljšanje spretnosti in znanja vodij WISEs
• Tehnologije za WISEs v proizvodnih sektorjih
• Tehnologije za WISEs v storitvenem sektorju

TRAJANJE: 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020

Aktivnosti:

DELOVNI PAKET 1: MANAGEMENT

TEMATSKI DP 1: ANALIZA

Poglobljeno analiza bo opravljena z namenom določiti osnove, na katerih se bodo gradile ključne aktivnosti projekta. Analiza se bo izvajala na dveh ravneh:

a) Splošna analiza ozadja:
Ta del analize bo predstavljal temelj za projektne aktivnosti , saj bo ponudila pregled razpoložjivih najsodobnejših tehnologij in potrebna znanja, da bi jih lahko izkoristili. Ta analiza bo pregledala:
• Stanje WISEs storitev in proizvodnega sektorja (za prepoznavanje tehnoloških potreb in
pomanjkanja veščin)
• Vodstvene modele, ki so na voljo malim in srednjim podjetjem (torej tudi tiste, ki se trenutno ne uporabljajo predvsem zaradi pomanjkanja usposobljenosti)
• Trenutne tehnologije, ki so na voljo in se lahko uporabljajo v sektorjih, kjer WISEs delujejo

Glavni rezultati te aktivnosti so:

• Splošno poročilo
• Podatkovna baza vodstvenih modelov, ki so na voljo
• Podatkovna baza razpoložljivih tehnologij, ki so na voljo

b) Posebne študije vsake vključene države:
V tem delu analize bo vsaka sodelujoča država, opravila poglobljeno študijo s področja WISEs:

• kakšni so uporabljani vodstvene modeli
• kateri so prevladujoči proizvodi in storitve
• katere so potrebe
• katere so trgi s katerimi sodelujejo ter kot tudi perspektivni trgi
• tehnološke pomanjkljivosti s katerimi se soočajo

Ta del študije bo usmerjen v izdelavo poročil vseh sodelujočih držav, ki se bodo nato uporabljala za razvoj prilagojene strategije in za orodja za izboljšanje vodstvenih kompetenc za podjetnike in tehnologije za WISEs. Prav tako bodo rezultati analize pomembni za opredelitev področij in določitev socialnih podjetij na katerih bi gradili nacionalne pilotne projekte. (ŠENT pripravi splošno poročilo in sodeluje s FUDŠ pri pripravi posebne študije specifične za sodelujoče države)

TEMATSKI DELOVNI PAKET 2 – GENERAL FRAMEWORK FOR WISES TEHNOLOGICAL AND KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL (PRIPRAVA SPLOŠNIH OKVIRJEV ZA TEHNOLOŠKI IN VODSTVENI MODEL UPRAVLJANJA ZNANJA)

V tem DP bodo partnerji uporabili rezultate iz prejšnjega DP za izdelavo državne in/ ali regionalne strategije ter orodij za izboljšanje tehnoloških in vodstvenih kompetenc v socialnih podjetjih. V tej fazi bodo partnerji določili tudi osnovo za dejansko izvajanje pilotnih projektov, ki bodo usmerjeni v izvrševanju svojih nacionalnih strategij in orodij, opredeljenih v tej fazi. (glavni izvajalec je vodilni partner, vsi partnerji sodelujejo s svojimi inputi)

TEMATSKI DELOVNI PAKET 3 – MAKING KEY TEHNOLOGIES READILY AVAILABE TO WISES EMPLOYEES AND ENTREPRENEURS (PILOT ACTIONS) PRIPRAVA KLJUČNIH TEHNOLOGIJ, KI BODO ŽE PRIPRAVLJENE ZA UPORABO V SOCIALNIH PODJETIJ IN NA RAZPOLAGO PODJETNIKOM (PILOTNI UKREPI)

V tem delovnem paketu bo delovna skupina pripravila program za socialna podjetja za razvoj tehnoloških in vodstvenih znanj s pomočjo inovativnih tehnologij, s čimer se bodo povečale tehnološke in vodstvene sposobnosti sodelujočih. Vsaka sodelujoča država bo izvajala vsaj en pilotni projekt. Pilotni projekti bodo uporabljali strategije in orodja pripravljena v prejšnjem DP. Natančneje bo vsaka država izvajala vsaj en pilotni projekt v zvezi z vodstvenih kompetencami in spretnostmi. Poleg tega bodo vse sodelujoče države prispevale k razvoju skupnih pilotnih projektov v zvezi s 3emi razvitimi orodji, v različnih sektorjih, tj trajnostnega kmetijstva, trajnostnega turizma, ravnanja z odpadki, recikliranje in ponovno uporabo odpadkov. 1 Pilotni ukrep za vsak sektor . Izvajanje vsaj 9 pilotnih ukrepov. V tem DP bo pomembna dejavnost tudi podpora v smislu posebnega pilotnega usposabljanja. Cilj tega usposabljanja bo omogočiti udeležencem razvoj, uporabo in izkoriščanje tehnoloških in menedžerskih orodij v okviru pilotnih ukrepov.

TEMATSKI DELOVNI PAKET 4: Priprava treningov in izvajanje

Oblikovanje izobraževanih dejavnosti v obliki treningov in implementacija.

Aktivnosti:

• izobraževanje in treningi za managarje v socialnih podjetjih za namenom zagotoviti ustrezna znanja, ki jih bodo lahko v okviru projekta preskusili in razvili
• subvencioniranje dela menedžerjev in delavcev v socialnih podjetjih, da bi lahko popolnoma razumeli in izkoristili nove tehnologije, ki jih bo projekt razvil
• priprava modela usposabljanja, ki bo specifičen in primeren za potrebe socialnih podjetij (v smislu pomanjkanje veščin in vrste potrebnih tehnologij) .


Drugi Delovni paketi: upravljanje, komunikacija, diseminacija in nadzor, vrednotenje

Partnerstvo:

PRIJAVITELJ: FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO (RESEARCH CENTER)

PARTNERJI:

1. GRUPPO COOPERATIVO CGM (MILANO IT)
2. PROVINCIA AUTONIMA DI TRENTO
3. ŠENT
4. FUDŠ
5. MO NOVA GORICA
6. IAS MURSKA SOBOTA
7. ACT GRUPA (HR)
8. MINISTRY OF LABOR POLAND
9. SVR - WISE ASSOCIATION AT REGIONAL LEVEL – POLAND
10. INŠTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR (HR)
11. MEĐIMURSKA ŽUPANJA (HR)
12. ENSIE

PRIDRUŽENI PARTNERJI:

1. MINISTRY OF LABOR SLOVENIA
2. FEDERAZIONE TRENTIA DELLA COOPERAZIONE
3. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA – HR
4. REGIONE LOMBARDIA - DIERZIONE


 


Glavni sofinancer
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem