ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN PODEŽELJE, Tolmin

 

12.5.2016 je ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje pod pokroviteljstvom župana Občine Tolmin, g. Uroša Brežanaje nadaljevalo z izvedbo posvetov "SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN PODEŽELJE – Socialno varstvene storitve in programi«. Udeležilo se ga je preko 50 udeležencev. Sodelujoči in soustvarjalci posveta so bili g. Tadej Slapnik iz kabineta predsednika vlade, ga. Nena Dokuzov iz Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. Nenad Kobal ter predstavniki primerov dobrih praks v lokalnem okolju in v širšem slovenskem prostoru. Po uvodnem pozdravu organizatorja, mag. Naceta Kovača in gostitelja župana občine Tolmin g. Uroša Brežana je Tadej Slapnik predstavil vladne načrte na področju socialnega podjetništva. Med drugim je cilj vlade odpraviti slabosti in pomanjkljivosti zakona o socialnem podjetništvu v smislu odprave birokratskih ovir pri ustanavljanju socialnega podjetja, razlik med socialnim podjetjem tipa A in B, opredeliti različne tipe zadrug ipd. Naštel je tudi različne razpise, ki bodo na voljo za socialne podjetnike iz naslova različnih pristojnih ministrstev. Med prvimi bo septembra 2016 objavljen razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za učne delavnice. Nena Dokuzov je prav tako govorila o možnostih za pridobitev sredstev in med drugim omenila razpis za start – up socialnih podjetji z namenom, da se jim omogoči dostop na trg, trajnost in ustvarjanje delovnih mest. Pri tem bo velik poudarek na aktivnostih socialnih podjetji, še zlasti, da dajo konkreten odgovor na določen družbeni izziv. Podprli bodo tudi mladinske zadruge. G. Nenad Kobal iz MKGP je poudaril, da je njihov glavni cilj povečati število zaposlenih z razvojem socialnega podjetništva in zadružništva. Naslednji pomemben vidik pa je dvig stopnje samooskrbe. V zvezi s tem je predstavil različne ukrepe MKGP.

Sledili so primeri dobrih praks, najprej je ga. Slavica Klemenčič predstavila razvojni projekt ŠENT-a, bivalne skupnosti na kmetijah za starejše osebe iz podeželskega okolja, ki so osamljene in ne morejo živeti doma ter hkrati ne želijo živeti v institucijah in iščejo alternativne možnosti. Sledil je strokovni direktor zavoda Grunt, g. Peter Svetina, ki je govoril o zgodbi ustanavljanja in delovanja neprofitnega zavoda, ki ga je ustanovil skupaj s kmetijo Zadrgal in poudaril, da je potrebno vztrajati in slediti svoji želji, ideji ne glede na vse, zlasti birokratske, ovire. Enakega mnenja, da je treba vztrajati in verjeti, da so spremembe mogoče, sta bili tudi predstavnici iz lokalnega okolja ga. Aleksandra Grofelnik, predsednica Združenja za trajnostni razvoj Grapar ter ga. Lilijana Brajlih, direktorica Inštituta Potencial. Zadnja sta svoje delo opisala ga. Alenka Gantar, strokovna vodja Doma upokojencev Podbrdo, enota Petrovo Brdo in tam zaposleni delovni inštruktor g. Boštjan Podgornik.

Sledila je diskusija in zaključek, ki se glasi, da je potrebno večje sodelovanje vseh sektorjev, ki se ukvarjajo s socialnim podjetništvom, da bi le to lahko izkoristilo ves svoj potencial.

 

 

 


 


Predstavitve s posvetov

Mrežno podjetniški inkubator Koroška MPIK (Posvet: Socialno podjetništvo na podeželju, Radlje ob Dravi, 2015)

Razvojni projekt "bivalne enote na kmetijah" (Posvet: Socialno podjetništvo na podeželju, Šentilj, 2016)

Socialno podjetništvo na podeželju (Posvet: Socialno podjetništvo na podeželju, Tolmin, 2016)

Zavod GRUNT (Posvet: Socialno podjetništvo na podeželju, Tolmin, 2016)
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem