ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN PODEŽELJE, Šentilj

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje je pod pokroviteljstvom župana Občine Šentilj, g. mag. Štefana Žvaba v sredo 16.3.2016 izvedel še enega izmed nizov posvetov z naslovom:»SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN PODEŽELJE – Socialno varstvene storitve in programi«. Udeležilo se ga je preko 40 obiskovalcev. Zbrani so bili govorci iz strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, g. Davor Dominkuš in gospa Janja Romih, iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sodeloval g. Nenad Kobal, svoje dobre prakse pa je predstavilo 5 predstavnikov iz lokalnega okolja in širše. Davor Dominkuš je poudaril pomembnost lokalnih posvetov, saj je treba stiske ljudi reševati na licu mesta. Najprej mora biti odziv v lokalnem okolju, da bo posledično delo uspešno tudi na ravni države. Eden od zelo pomembnih izhodov ljudi v stiski je zaposlitev, tudi na podeželju. Seveda vseh ni mogoče zaposliti in tu so pomanjkljivost tudi v zakonodaji, kar skušajo na MDDSZ popraviti in sicer z novim členom zakona o socialnem varstvu, ki predvideva pilotne projekte s področja zaposlovanja, deinstitualizacije, aktivacije in kontinuiranih storitev za uporabnike.

Nekaj možnosti za zaposlovanje in razvoj na podeželju je predstavil tudi Nenad Kobal preko programa na podeželju (PRP 2014-2020). Med drugim ukrep 4.2 (podpora za naložbe v predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov), ukrep sodelovanja ter program Leader.

V nadaljevanju so svoje dobre prakse predstavili nekateri akterji iz lokalnega okolja in širše. Goran Milošević iz Ekosocialne kmetije Korenika, z izhodiščem delovanja v socialnem vključevanju oseb iz najranljivejših družbenih skupin iz Pomurja, ki temelji na hibridnem modelu financiranja (tržni prihodki, programi EU, nacionalno financiranje, dolžniški viri). Slavica Klemenčič je govorila o pilotnem projektu Bivalnih enot na kmetijah za starejše osebe iz podeželskega okolja, ki so osamljene inne morejo živeti doma ter hkrati ne želijo živeti v institucijah in iščejo alternativne možnosti. Predsednik Foruma svojcev Slovenije ŠENT, mag. Edo Belak je predstavil razvojni projekt ŠENT-a, imenovan Feniks, ki se osredotoča na skrb oseb s težavami v duševnem zdravju, ki po smrti svojcev, ostanejo doma. ŠENT se je lotil tega projekta glede na izražene potrebe na terenu, saj uporabniki ne želijo postati breme družbe. Vodja centra Sadeži družbe Murska Sobota g. Darko Krajnc je govoril o njihovem delovanju na tem področju in pokrivanju raznovrstnih potreb večinoma podeželskih prebivalcev. Zadnja od primerov dobrih praks je bila gospa Zdenka Ketič iz Centra Sonček Vrtiče, ki je predstavila razvoj in sedanje stanje centra ter izpostavila vključevanje invalidov na invalidskih vozičkih v vse aktivnosti na zemlji, čeprav so s tem povezani tudi veliki izzivi.

Na posvetu je bil zadnji del namenjen okrogli mizi in diskusiji ter vprašanjem udeležencem, razvila se je kar pestra debata, zlasti o novih in dodatnih možnostih financiranja socialno varstvenih programov in storitev na podeželju v luči socialnega podjetništva. Gospa Janja Romih je poudarila, da so sedaj prioritete na MDDSZ na razvoju modela socialne aktivacije, dolgotrajna oskrba in potem šele socialno podjetništvo. Razpis za spodbujanje socialnega podjetništva naj bi bil dan predvidoma leta 2018.

Moderator okrogle mize in organizator posveta mag. Nace Kovač je dogodek zaključil z mislijo, da je bil posvet uspešno izveden, in da je bil namen dosežen, kajti v Ljubljani morajo znati poslušati in slišati ljudi, ki živijo na podeželju. Za BK TV - Občinski informator 541 (18.3.2016) je še dejal: "Nekatere invalidske in humanitarne organizacije že imajo v lasti ali najemu večje površine, na katerih plačano delo opravljajo tudi osebe iz težje zaposljivih - ranljivih ciljnih skupin."

 


 


Predstavitve s posvetov

Mrežno podjetniški inkubator Koroška MPIK (Posvet: Socialno podjetništvo na podeželju, Radlje ob Dravi, 2015)

Razvojni projekt "bivalne enote na kmetijah" (Posvet: Socialno podjetništvo na podeželju, Šentilj, 2016)

Socialno podjetništvo na podeželju (Posvet: Socialno podjetništvo na podeželju, Tolmin, 2016)

Zavod GRUNT (Posvet: Socialno podjetništvo na podeželju, Tolmin, 2016)
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem