ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Zaključki mednarodne konference in okrogle mize v Novi Gorici

23-09-2020

Dogodka sta potekala v dvorani mestne občine Nova Gorica med 21. in 22. septembrom 2020 ter prek videokonferenčne povezave.

Konferenca:
PRAVIČNA RAZDELITEV SREDSTEV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE - Primerjava med državami EU, Nova Gorica, 21.9.2020

Okrogla miza:
Bivanje za osebe s težavami v duševnem zdravju in druge ranljive skupine v času COVID 19 – Priložnosti in izzivi, Nova Gorica, 22.9.2020

ZAKLJUČKI:

1. Osnovne pravice uporabnikov služb (npr. do zdravstva, ustreznega življenjskega standarda, dela, varnosti, soc. služb in dostopnega bivanja) je treba podpreti z ustreznim financiranjem. Le na tak način se te pravice lahko uresničujejo.

2. Doseči je treba dejansko povezanost služb na regionalni ravni. Dogaja se, da zdravstvene službe ustanavljajo socialne strukture - npr. dnevne centre, kar je nedopustno in pomeni izrinjanje obstoječih dobrih praks. Vsaka služba naj deluje v skladu s svojimi kompetencami.

3. Potrebno je odpreti široko javno debato o individualnem financiranju (glede na potrebe) in drugih potrebnih spremembah zakonodaje, da lahko izvajamo povezane storitve. Storitve naj bodo prilagojene posamezniku!

4. Tudi zato nujno potrebujemo konzultacijo s primeri dobrih praks v tujini (i.e. Belgija) in to nemudoma, še preden nadaljujemo z nacionalnimi plani.

5. Nujno je več sodelovanja in vključenost uporabnikov in svojcev teh storitev. Bivanje npr. je potrebno urediti s sodobnimi standardi in z upoštevanjem uporabnikov, kot nosilcev obravnave. Sredstva za namestitev ne morejo biti samo iz sociale ampak tudi iz zdravstva.

5. Zakonodaja ne omogoča prelivanja denarja med različnimi nivoji oskrbe, zato je potrebno vztrajati pri sodelovanju. Vsaj 20% (v Italiji 50%) sredstev za vse (tudi t. i. socialne skupnostne službe) naj se pridobi iz zdravstvenega sektorja, saj tam opravljajo tudi zdravstvene storitve. Tudi za kadre v programih socialnega varstva je potreben vložek s strani zdravstvenega sektorja.

6. Potrebno je razširiti in posodobiti urejanje bivanja za vse marginalizirane skupine, ljudi z duševnimi motnjami, brezdomce in za ljudi, ki so odvisni od psihoaktivnih substanc, posebej v času zdravstvene krize. Najbolj uspešen model v svetu je t. i. First Housing model. Mreža namestitvenih možnosti, ki naj sledi temu modelu naj služi tudi deinstitucionalizaciji. Socialni zavodi so postali (v času COVID-a) zdravju nevarni prostori, zato je nujno potrebno ustanavljanje manjših enot v skladu s Konvencijo tam, kjer imajo ljudje socialne mreže. Treba se je izogniti selitvam.

7. Potrebno je doseči zmanjšanje števila institucionalnih postelj.

8. Nujna je dodatna pomoč tistim uporabnikom storitev bivanja v stanovanjskih skupinah, ki lahko sicer živijo dokaj samostojno, vendar vseeno potrebujejo podporo.

9. Programi socialnega vključevanja oz. socialno-varstveni programi imajo zelo nezavidljivo pozicijo. V lokalnih okoljih pri financiranju konkurirajo z raznimi drugimi programi in društvi. Ključni problem je zagotoviti ustrezno plačilo za strokovnega delavca, ga usposobiti in konec koncev obdržati. S tem, da v programih kot so npr. programi ŠENT-a ne govorimo o timu, temveč o strokovnem delavcu, poleg prostovoljca in morda javnega delavca.

          

                    


 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem