ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Socialnopodjetniški potencial bo izkoriščen le ob sodelovanju vseh sektorjev

18-05-2016

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje je nadaljevalo z izvedbo posvetov SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN PODEŽELJE – Socialno varstvene storitve in programi«. Včeraj 12.5. je dogodek potekal pod pokroviteljstvom župana Občine Tolmin, g. Uroša Brežana. Udeležilo se ga je preko 50 udeležencev. Sodelujoči in soustvarjalci včerajšnjega posveta so bili g. Tadej Slapnik iz kabineta predsednika vlade, ga. Nena Dokuzov iz MGRT, predstavnik MKGP g. Nenad Kobal ter predstavniki primerov dobrih praks v lokalnem okolju in v širšem slovenskem prostoru.Po uvodnem pozdravu organizatorja, mag. Naceta Kovača in gostitelja župana občine Tolmin g. Uroša Brežana je Tadej Slapnik predstavil vladne načrte na področju socialnega podjetništva. Med drugim je cilj vlade odpraviti slabosti in pomanjkljivosti zakona o socialnem podjetništvu v smislu odprave birokratskih ovir pri ustanavljanju socialnega podjetja, razlik med socialnim podjetjem tipa A in B, opredeliti različne tipe zadrug ipd. Naštel je tudi različne razpise, ki bodo na voljo za socialne podjetnike iz naslova različnih, pristojnih ministrstev. Med prvimi bo septembra 2016 zunaj razpis MDDSZ za učne delavnice.Nena Dokuzov je prav tako govorila o možnostih za pridobitev sredstev socialnim podjetnikom in omenila med drugim razpis za start – up socialnih podjetji, z namenom, da se jim omogoči dostop na trg, trajnost, in ustvarjanje delovnih mest. Pri tem bo velik poudarek na aktivnostih socialnih podjetji, da dajo konkreten odgovor na nek družbeni izziv. Podprli bodo tudi mladinske zadruge. G. Nenad Kobal iz MKGP je poudaril, da je njihov glavni cilj povečati število zaposlenih z razvojem socialnega podjetništva in zadružništva. Naslednji pomemben vidik pa dvig stopnje samooskrbe. V zvezi s tem je predstavil različne ukrepe MKGP.

Sledili so primeri dobrih praks, najprej je ga. Slavica Klemenčič predstavila razvojni projekt ŠENT-a, bivalne skupnosti na kmetijah za starejše osebe iz podeželskega okolja, ki so osamljene in ne morejo živeti doma ter hkrati ne želijo živeti v institucijah in iščejo alternativne možnosti. Sledil je strokovni direktor zavoda Grunt, g. Peter Svetina, ki je govoril o zgodbi ustanavljanja in delovanja neprofitnega zavoda, ki ga je ustanovil skupaj s kmetijo Zadrgal in poudaril, da je potrebno vztrajati in slediti svoji želji, ideji ne glede na vse, zlasti birokratske, ovire. Enakega mnenja, da je treba vztrajati in verjeti, da so spremembe mogoče, sta bili tudi predstavnici iz lokalnega okolja ga. Aleksandra Grofelnik, predsednica Združenja za trajnostni razvoj Grapar ter ga. Lilijana Brajlih, direktorica Inštituta Potencial. Zadnja sta svoje delo opisala ga. Alenka Gantar, strokovna vodja Doma upokojencev Podbrdo, enota Petrovo Brdo in tam zaposleni delovni inštruktor g. Boštjan Podgornik.

Sledila je diskusija in zaključek, ki se glasi, da je potrebno večje sodelovanje vseh sektorjev, ki se ukvarjajo s socialnim podjetništvom, da bi le to lahko izkoristilo ves svoj potencial.

Poročilo iz posveta v Šentilju SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN PODEŽELJE - Socialno varstvene storitve in programi.


 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem