ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
V projektu za prostovoljce uspešno sodelujeta dve konkurenčni NVO

03-02-2021

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 3. 2. 2021
- V času, ko je za ranljive skupine zaradi socialne izolacije pomoč prostovoljcev še posebej pomembna, tudi v društvih ŠENT, Slovenskem združenju za duševno zdravje, in OZARA Slovenija, Nacionalnem združenju za kakovost življenja, ne počivamo. Ker so naši primarni programi zaradi omejitev, povezanih z epidemijo, okrnjeni in tudi pomoč prostovoljcev poteka v zmanjšanem obsegu in v prilagojeni obliki, skrbimo za boljšo usposobljenost tako prostovoljcev kot njihovih mentorjev preko različnih e-izobraževanj. Omenjene aktivnosti sofinancira Ministrstva za javno upravo, saj smo bili leta 2019 uspešni pri prijavi na razpis s projektom KO-PROSTO: S krepitvijo prostovoljstva do večje profesionalizacije nevladnih organizacij.

Projekt je nastal iz potrebe po specifičnih znanjih prostovoljcev za delo z uporabniki s težavami v duševnem zdravju, ki smo jo v obeh društvih zaznali v svojem več kot 25-letnem delovanju na tem področju. Naš namen je krepitev prostovoljstva v obeh društvih in prostovoljstva v NVO na področju duševnega zdravja nasploh. Poleg tega želimo prostovoljce opremiti za dolgoročno sodelovanje, saj delajo s ciljno skupino ljudi, ki potrebujejo kontinuiteto in stabilnost. S tem se ustvarja zaupen odnos in večajo možnosti za hitrejšo rehabilitacijo naših uporabnikov. Zaradi preobremenjenosti strokovnih delavcev je pomoč prostovoljcev v naših društvih zelo pomemba za nemoteno izvajanje programov. Letno imamo skupno okrog 390 prostovoljcev, ki izvajajo različne prostočasne aktivnosti in delavnice (potopisne, kuharske, literarne, glasbene, športne), pomagajo pri čiščenju in vzdrževanju prostorov ter nudijo druge nestrokovne oblike pomoči.

Prostovoljno delo ima v naših organizacijah dve posebnosti. Ena je t.i. opolnomočenje, saj uporabniki naših storitev pogosto delajo tudi kot prostovoljci. S tem krepijo sposobnosti, kompetence in pridobivajo pomembne delovne izkušnje in navade, v okolju, ki ga poznajo in kjer se počutijo sprejete. Druga posebnost pa je preseganje predsodkov in stigme do duševne bolezni in stisk, vključevanje prostovoljcev namreč pomembno vpliva tudi na to, da družba postaja bolj odprta in se zmanjšujeta stigma in strah, ki sta žal še vedno pogosti v slovenski družbi in dostikrat zmanjšujeta možnosti za pravočasno pomoč.

Nadgradnja in velik dosežek projekta KO-PROSTO je redno sodelovanje dveh, sicer konkurenčnih organizacij, ki že vrsto let sodelujeta na identičnih razpisih in se na ta način »borita za isti košček finančne pogače«. Prvič po nekaj več kot 25. letih obstoja obeh organizacij tako družno delamo na skupnem projektu, katerega cilj je ne samo izboljšanje ureditve področja prostovoljstva, ampak tudi izboljšanje delovanja obeh organizacij. Na podlagi izredno pozitivnih izkušenj načrtujemo naše partnerstvo razširiti tudi na druga področja delovanja.

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje in Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja; Kontakt: Barbara Dolničar Teul, e-pošta: barbara.dolnicar-teul@sent.si, tel: 051 368 178; Bogdan Dobnik: e-pošta: bogdan.dobnik@ozara.org, tel:  01 62 00 422

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019

                    


 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem