ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
De minimis: Evropska komisija

26-07-2022

ŠENT pozdravlja pobudo Evropske komisije za komentarje in priporočila glede prihajajoče revizijie uredbe De Minimis in skupaj z mrežo ENSIE ponuja nekaj predlogov za nadaljnjo izboljšavo sedanje uredbe.


ŠENT zagovarja potrebo po revidiranem pragu, ki upošteva inflacijo za obdobje 2014–2030 in odraža gospodarska gibanja. Prag de minimis naj se zviša v skladu z Uredbo 1407/2013, hkrati pa se mora enako urediti tudi prag za storitve splošnega pomena (SSEI), določen v Uredbi 360/2012.


Po akcijskem načrtu EU za socialno ekonomijo, ki je bil potrjen decembra lani 2021, bi bilo ključno dodati še eno izjemo v 1. člen uredbe de minimis, ki naslavlja vse deležnike v socialni ekonomiji, ki za poslujejo več kot 30% oseb s posebnimi potrebami po 2. in 20. členu Direktive 2014/24/EU).

To je- skupni znesek pomoči de minimis, ki jo dodeli država članica, mora biti sorazmeren z velikostjo podjetja.


S tem amandmajem želita ŠENT in ENSIE podpreti ustvarjanje delovnih mest v socialnem gospodarstvu,
zlasti v WISE (ta sektor je bil priznan v načrtu za sektorske sodelovanje na področju spretnosti): več delovnih mest kot ustvarijo podjetja, višji je znesek pomoči de minimis, ki jo je treba dovoliti, da poveča svoj socialni in okoljski učinek. Menimo, da je uporaba enake sheme za deležnike v in izven sektorja socialne ekonomije neprimerna. Podjetja, ki ne zaposlujejo delavcev iz ranljivih ciljnih skupin so tretirana enako, kar ne upošteva narave omejene donosnosti nepridobitnih subjektov in distribucije ustvarjenega profita do akterjev, ki niso delničarji.


 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem