ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
PROSPECT – izobraževalni program za svojce, družinske člane in prijatelje

18-05-2021

Izobraževanje PROSPECT je rezultat projekta, ki ga je oblikovalo Evropsko združenje svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju – EUFAMI, v sodelovanju s predstavniki 16-ih partnerskih organizacij iz 12 evropskih držav: Danske, Finske, Francije, Irske, Italije, Nizozemske, Portugalske, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske in Velike Britanije.

Je vrstniški način izobraževanja, inovativna evropska izobraževalna pobuda, ki posameznikom ponuja nove poti do znanj. Namenjen je: ljudem z lastno izkušnjo duševne bolezni njihovim svojcem, družinskim članom in prijateljem ter strokovnjakom s področja zdravstvenega in socialnega varstva.

Program je sestavljen iz naslednjih sklopov izobraževanj:

- Izobraževalni program za svojce, družinske člane in prijatelje
- Izobraževalni program za ljudi z lastno izkušnjo
- Izobraževalni program za strokovnjake s področja zdravstvenega in socialnega varstva
- Izobraževalni program »stična točka«.

V Sloveniji je Prospect izvajala Ozara v sodelovanju s ŠENT-om že od leta 2004, največ je bilo izobraževanj za svojce, družinske člane ter prijatelje, sledijo izobraževanja za ljudi z lastno izkušnjo, medtem ko program za strokovnjake za enkrat ni bil izpeljan. V obdobju od leta 2004 do 2020 je bilo izvedenih 51 izobraževanj v raznih krajih Slovenije s skupno 571 udeleženci.
V letu 2018 je bila s strani EUFAMI in nekaterih članic podana pobuda po obnovitvi in dopolnitvi programa. Delovna skupina je bila sestavljena iz 9 članic, Slovenija je imela v njej predstavnika iz ŠENT-a. EUFAMI je v ta namen pridobil za sponzorstvo farmacevstko družbo Janssen.

Obnovljenih in dopolnjenih je bilo vseh 10 modulov z dodanimi ali dodatnimi vsebinami, katere, med drugim, poudarjajo tudi skrb za lasten razvoj in rast svojcev in njihovih družinskih članov. Spremenjeni in dopolnjeni program PROSPECT bo zaključen v maju 2021, ko bo dokončna verzija na razpolago v angleščini. Prevod v slovenščino bo na voljo v juniju 2021. Program se bo izvajal v organizaciji ŠENT-a, vodili pa ga bodo, za to posebej usposobljeni, svojci oseb s težavami v duševnem zdravju.

V mesecu marcu 2021 smo organizirali testno predstavitev prenovljenega programa z namenom seznaniti udeležence z vsebino programa, sestavljenega iz 10 modulov, oceniti ga, eventuelno dopolniti ter spodbuditi udeležence za aktivno vključitev v nadaljevanje izvajanja organiziranega izobraževanja v različnih krajih Slovenije. S tem bomo predvidoma začeli v drugi polovici leta 2021. Predstavitev je potekala dva dneva, udeležilo pa se je je 8 svojk in svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju.

Pričakujemo, da se bo čim več udeležencev aktivno vključilo v program izobraževanja.

V maju 2021
mag. Edo Pavao Belak – Predsednik Forum svojcev


          


 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem