ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Poziv k izvajanju Resolucije Nacionalnega programa duševnega zdravja Republike Slovenije

16-01-2019

Odprto pismo izvajalcem obravnave v skupnosti in poziv k izvajanju Resolucije Nacionalnega programa duševnega zdravja Republike Slovenije (v nadaljevanju RNPDZ), na naslednjih področjih:

o   5.3.2.3             Rehabilitacija  oseb s ponavljajočimi se duševnimi motnjami;

o   5.3.2.4             Zagotavljanje dolgotrajne obravnave za osebe z duševnimi motnjami (specifični cilj 1)

o   5.3.3.               Naslavljanje specifičnih potreb starejših na področju duševnega zdravja (specifični cilj 2) 

o   6.1                   Vodenje in koordinacija ter podpora implementaciji  Resolucij NPDZ

Obrazložitev poziva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) je ob sprejemu RNPDZ jasno podprlo ter izrazilo stališče, da bo v naslednjem obdobju RNPDZ uvrščena kot prednostno področje pri delu Ministrstva.

V Republiki Sloveniji izvajajo obavnavo v skupnosti predvsem socialno varstveni programi (stanovanjske skupine, dnevni centri, svetovalnice) področje zagovorništva pa na podlagi področne zakonodaje zakoniti zastopniki, socialnovarstveni programi in zagovorniške organizacije. Kot vmesni člen med institucionalno/zavodsko/bolnišnično obravnavo in obravnavo v skupnosti pa deluje tudi koordinator obravnave v skupnosti ter še nekateri drugi programi.

Institucionalna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju se izvaja v posebnih socialnih zavodih ter njihovih enotah (stanovanjske skupine) ter v nekaterih domovih za stare (posebni oddelki). Na področju zdravstva se obravnava izvaja v psihiatričnih bolnišnicah in drugih zdravstvenih službah.

Bistvena razlika med institucionalno obravnavo in obravnavo v skupnosti je, da se obravnava v skupnosti izvaja v okolju, kjer živimo in delamo ter da je usmerjena v socialno vključevanje (socialna rehabilitacija) oseb.

Razlogi za ukrepanje

Na nivoju Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju MZ) in v sodelovanju z MDDSZ so bile ustanovljene delovne skupine, v katere so bili vključeni predstavniki socialnovarstvenih programov in zagovorniških skupin, ki jih uspešno izvajajo predvsem nevladne organizacije z javnimi sredstvi na podlagi pogodb s pristojnimi ministrstvi. Ti predstavniki so formalno vključeni, toda nimajo možnosti sodelovati pri dejanskem odločanju, kot je načrtovanje razvoja programov in o zanje potrebni višini finančnih sredstev za obravnavo v skupnosti (v naslovu opredeljena področja). To pomeni kadrovsko in namestitveno krepitev programov in storitev, ki sta pogoj za dvig kakovosti strokovnega dela.

MDDSZ je v času sprejemanja RNPDZ, poudarjalo krepitev duševnega zdravja in dosledno upoštevanje danih zavez, ki izhajajo iz sprejema RNPDZ kot prednostnega področja. Na srečanju Strokovnega sveta za socialno varstvo MDDSZ decembra 2018 je to zavezo poudarila namestnica generalne direktorice Direktoriata za socialne zadeve.

Te zaveze se ne odzražajo v dejanskem in realnem stanju, ker je aktualna situacija na področju obravnave oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju v socialnem varstvu še neurejena. Nekateri razlogi so:

o   javni razpis MDDSZ za finaciranje socialnovarstvenih programov ne realizira danih zavez (povečanje in ciljno usmerjanje finančnih sredstev),

o   v strokovno javnost se sporočajo zgolj obljube o “nekakšnih” evropskih finančnih sredstvih,  ki bodo rešile financiranje področja;

o   zasebne iniciative s področja zdravstva  vdirajo v prostor socialega varstva,

o   oddaljevanje prednostne obravnave področja na MDDSZ predvsem zaradi nekonsistentnega in neučinkovitega dela državne administracije ter

o   evropska in domača finančna sredstva za “de-institucionalizacijo” na področju duševnega zdravja se usmerjajo izključno za gradnjo oddelkov v zavodih, namenjenih institucionalni obravnavi.

Izzivi

Kot vaš sodelavec na področju duševnega zdravja, podpiram in predlagam srečanje  izvajalcev socialnovarstvenih programov in zagovorniških skupin ter formalizacijo učinkovite, sektorske koordinacije, ki bo spremljala akcijski plan. Predlagam:

o   sklic delovnih skupin in sicer: ena iz vrst izvajalcev programov rehabilitacije in socialnovarstvenih programov (dnevni centri, stanovanjske skupine, svetovalnice in  programov) in iz vrst izvajalcev zagovorniških programov (uporabniki, svojci, socialna zagovorništva).

o   določitev predstavnika področja na MDDSZ (vodja sektorja, namestnica direktorja direktoriata, direktorica direktoriata, državna sekretarka) ki bo zastopal področje izvajanja RNPDZ,

o   sodelovanje naštetih deležnikov v vseh fazah odločanja, kjer se razporejajo finančna  sredstva RNPDZ, na točkah, ki so navedene v naslovu poziva in

o   obravnavo na delovnem srečanju Sekcije socialnovarstvenih programov pri Socialni zbornici Slovenije, obravnavo na strokovnem in upravnem odboru oz. svetu SZS, sprejem ustreznih sklepov ter aktivni poziv odgovornim institucijam in posameznikom v državni administraciji.

Učinkoviti bomo v kolikor bomo delovali usklajeno in povezano, v nasprotnem primeru ne pričakujem izboljšanja stanja na področju strokovne obravnave v skupnosti za osebe s težavami v duševnem zdravju.

S spoštovanjem

Mag.Nace Kovač, dipl.soc.delavec, višji svetovalec

Izvršni direktor ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje


Deli!OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem