ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Nacionalni projekti
Nacionalni projekti

Izkušnje v domačih projektih  
   
Obdobje 29.6.2018-29.6.2019
Ime Projekta AKTIVEN-OPAŽEN
Vloga v projektu Vodilni Partner
Področje dejavnosti: Predmet projekta je razvoj in izvedba dveh programov socialne aktivacije na področju Goriške regije, v
katerih bomo obravnavali 30 dolgotrajno brezposelnih oseb, ki se bodo vključili v sodelovanju s CSDji
in področnim Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije. V programih bomo organizirali in izvedli
vrsto dobro izbranih in pripravljenih aktivnosti, ki bodo pripomogle k pridobitvi funkcionalnih kompetenc
udeležencev ter k zvišanju njihovega zaposlitvenega potenciala.
Rezultati projekta:

1. 30 oseb vključenih v začetek izvajanja organiziranih aktivnosti v sklopu programa

2. Vsaj 25% od oseb, ki so končali program socialne aktivacije, vključenih v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali zaposlitev

3. Večja socialna vključenost 30 oseb udeleženih v program

4. Boljša usposobljenost za iskanje in pridobitev zaposlitve 30ih oseb vključenih v program

5. Zvišane funkcionalne kompetence 30ih oseb vključenih v program

Naziv (so)financerja projekta Evropska Unija: Evropski Socialni Sklad
 
   
Obdobje 1.10.2017-31.10.2022
Ime projekta Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog na Severnem Primorskem
Vloga v projektu: Vodilni partner
Področje dejavnosti: Programi preprečevanja uporabe prepovedanih drog (PD) in novih
psihoaktivnih snovi (NPS) v mobilnih enotah in programi zmanjševanja škode pri uporabnikih PD in
NPS v mobilnih enotah
Rezultati projekta: 1. Zdravstvena in socialna rehabilitacija uporabnikov PD in NPS ter vsaj 400 oseb iz ranljivih ciljnih
skupin vključenih v program v času trajanja projekta
2. Načrtno in poglobljeno delo z vsaj 20 uporabniki v času trajanja projekta
3. Krepitev moči ciljnih skupin za približevanje trgu dela saj en uporabnik vključen v iskanje
zaposlitve, izobraževanje ali usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu
4. Usposobiti vsaj 7 oseb za delo z uporabniki drog
5. Vključitev vsaj 20 oseb v visokopražne programe oziroma v programe zdravljenja odvisnosti
Naziv (so)financerja projekta Evropska Unija: Evropski Socialni Sklad
 
   
Obdobje 1.6.2017 – 31.10.2019
Ime projekta: »DOBRE IZBIRE NE ŠKODIJO« 
Vloga v projektu: Vodilni partner
Področje dejavnosti: Prepovedane droge
Rezultati projekta:

- razvoj  mobilne aplikacije »BAZA APP«

- izvedba  delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za mlade na področju formalnega in neformalnega izobraževanja

- izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za učitelje    in ostale zaposlene v šolah

- izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za starše

- izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za delavce v mladinskih centrih

in ostale, ki prihajajo v stik z mladimi

- širitev programa s plezalno trapijo

- širitev programa z glasbenimi delavnicami (bobnarska in z gongi)

Naziv (so)financerja projekta Ministrstvo za Zdravje
 
   
Obdobje 1.9.2017-30.6.2019
Ime projekta:

Socialna aktivacija

- So-Vključen Ljubljana

- Aktiven.si Kranj-Škofja Loka

- So-Vključen (Kratki program Kamink, Kranj, Jesenice)

Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Razvoj in dvig socialnih in funkcionalnih spretnosti in znanj
Rezultati projekta: Izvedba 2 dolgih in 1 kratkega programa socialne aktivacije

Naziv (so)financerja projekta:

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 
 Več...>  
   
Obdobje 2013-2014 
Ime projekta: Domača obrt - pot do zaposlitve II
Vloga v projektu Prijavitelj
Področje dejavnosti: Zaposlovanje, domača obrt, socialna vključenost
Rezultati projekta: Ohranjanje tradicionalne domače obrti - pletarstva, 28 izučenih
Naziv (so)financerja projekta: Ministrstvo za kulturo
   
 Več...>  
   
Obdobje: 2012
Ime projekta: Skupaj zmoremo več
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Izobraževanje, medgeneracijsko sodelovanje, destigmatizacija, osveščanje javnosti
Rezultati projekta: 2 seminarja, 1 javna prireditev
Naziv (so)financerja projekta: Urad vlade RS za komuniciranje
     
Več...►  
   
Obdobje: 2012
Ime projekta: Socialna trgovina Sotra
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Socialno podjetništvo, zaposlovanje, trgovina
Rezultati projekta: 1 socialna trgovina, 11 težje zaposljivih oseb z opravljenim izobraževanjem, zaposlitev 5 težje zaposljivih oseb v socialni trgovini
Naziv (so)financerja projekta:
 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti" in 4.1 prednostne usmeritve "Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti".

 

NAZIV OPERACIJE: Socialna trgovina Sotra
NAZIV UPRAVIČENCA IN PARTNERJEV:
1.) Šent-Slovensko združenje za duševno zdravje (vodilni partner)
2.) Zaposlitveni center Zavod DLAN, Maribor (kot partner 1)
3.) SOTRA PLUS trgovina z živili d.o.o. (kot partner 2)

DATUM ZAČETKA IN DATUM KONCA OPERACIJE: 24.8.2012-24.8.2015

VIŠINA SKUPNIH STROŠKOV PROJEKTA = VIŠINA JAVNIH VIROV FINANCIRANJA: 299.982,95 €

KONTAKTNA OSEBA, KI DAJE INFORMACIJE O IZVAJANJU PROJEKTA: Martina Romih, e-pošta: martina.romih@sent.si, tel: 01/ 230 78 33, faks: 01/ 230 78 38.

Organ upravljanja projekta: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Več...►  
   
Obdobje: 2011
Ime projekta: Domača obrt-pot do zaposlitve
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Zaposlovanje, domača obrt, socialna vključenost
Rezultati projekta: Razvita nova modela usposabljanj za tkanje na statvah ter izdelavo keramičnih izdelkov, ohranjanje kulturne dediščine
Naziv (so)financerja projekta: Ministrstvo za kulturo
 
Več...►  
   
Obdobje: 2011
Ime projekta: Nisem več sam-delam kot prostovoljec II
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Prostovoljstvo, izobraževanje in usposabljanje, ozaveščanje javnosti
Rezultati projekta: 2 brezplačni usposabljanji, 1  prireditev
Naziv (so)financerja projekta:  
   
Več...►  
   
Obdobje: 2010
Ime projekta: Dobim-Dobim
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Ozaveščanje javnosti
Rezultati projekta: 4 posveti, 1 mednarodni kongres

Naziv (so)financerja projekta: 

MDDSZ
v okviru aktivnosti EL 2010 - evropsko leto boja
proti revščini in socialni izključenosti

    
Več... ►  
   
Obdobje: 2010
Ime projekta: Nisem več sam - delam kot prostovoljec
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Prostovoljstvo, izobraževanje in usposabljanje, ozaveščanje javnosti
Rezultati projekta: - Večje število vključenih prostovoljcev in uporabnikov, v prostovoljno delo;
- ozaveščena širša javnost; o problemih socialne izključenosti in revščine ter načinih s katerimi lahko vsi posamezniki pomagamo - t.j. aktivna participacija;
- cca. 40 objav v medijih na nacionalni in lokalni ravni;
- 3000 razdeljenih letakov;
- 1500 vključenih v projekt »Mladi in duševno zdravje«;
- 6 izobraževanj za prostovoljce v različnih regijah v Sloveniji;
- 40. promocijskih stojnic po Sloveniji
Naziv (so)financerja projekta: Urad RS za komuniciranje
 
   
Več... ►  
   
Obdobje: 2010
Ime projekta: Z igro nad stigmo
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Informiranje, ozaveščanje javnosti, destigmatizacija
Rezultati projekta: Potujoči festival (2 festivala)
Naziv (so)financerja projekta: MDDSZ
v okviru aktivnosti EL 2010 - evropsko leto boja
proti revščini in socialni izključenosti
     
Več... ►  
   
Obdobje: 2010
Ime projekta: Mladi in duševno zdravje
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Informiranje, izobraževanje in usposabljanje, prostovoljstvo
Rezultati projekta:  
Naziv (so)financerja projekta: Urad RS za mladino
v okviru aktivnosti EL 2011 - evropsko leto prostovoljstva
 
Več... ►  
   

Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je bil ŠENT prijavitelj projekta

Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je ŠENT sodeloval kot partner


Deli!


Projektna pisarna

Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana
Projektni manager:
Martina Romih
Uradne ure: torek in četrtek 10 - 12 ure
Tel.: 01/ 230 78 33, GSM: 064 237 152
E-pošta: martina.romih@sent.si
Kristina Voda
Uradne ure: torek in četrtek 10 - 12 ure
Tel.: 01/ 230 78 33, GSM: 064 237 152
E-pošta: kristina.voda@sent.si
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem