ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Mednarodni projekti
Mednarodni projekti

Izkušnje v mednarodnih projektih

 
Obdobje:

1.12.2018 - 30.11.2020

Ime projekta:

Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problems

Vloga v projektu:

Partner

Partnerji:

ISM 
Consorzio SGS 
EPIONI 
Klinika Vrapče 

Področje dejavnosti:

vključevanje ljudi s težavami v duševnem zdravju v skupnosti in na trg dela

Rezultati:

- izmenjava dobrih praks in izkušenj iz več evropskih držav

- zmanjševanje stigme

- boljša vključenost ljudi s težavami v duševnem zdravju v skupnosti in delo

Naziv (so)financerja projekta:

Več..►  
   
Obdobje:

1.6.2019 - 31.8.2020

Ime projekta:

RISEWISE - Rise Women with disabilities In Social Engagement

Vloga v projektu:

Partner
Partnerji:

University of Genova 
UNED 
METU 
UCM 
UMINHO 
JKU 
UNIBS 
AIAS 
FISH onlus 
AFADIS  
FRANTERNA 
AAATE 
FUNKA 
Engelli

Področje dejavnosti:

Pravice žensk s posebnimi potrebami

Rezultati:

- prepoznavanje najboljših praks vključevanja žensk s posebnimi potrebami v družbo v različnih državah EU

- vključevanje žensk s posebnimi potrebami v dejavnosti 

- krepitev njihovih kompetenc in izboljšanje kakovosti življenja

Naziv (so)financerja projekta:

© 2017 Risewise - RISE Women with disabilities In Social Engagement - “Ta projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske Unije Horizon 2020 v skladu s sporazumom o podpori Marie Skłodowska-Curie št. 690874 . "
Več..►  
   
Obdobje:

2017-2019

Ime projekta:

PERMIND: Permaculture applied in the recovery process of people with mental illness

Vloga v projektu:

Partner

Partnerji:

Fundación INTRAS (Spain)
ADP
SENT
EKP&PSY
CHANGEMAKER

Področje dejavnosti:

Hortikultura, duševno zdravje

Rezultati:

- Tehnični kurikulum (za učitelje in strokovne delavce)

- Predaja kompetenc relvantnih projektu

- Upravljanje z zemljiščem

- Didaktična aplikacija in platforma a e-učenje

- Destigmatizacija

Naziv (so)financerja projekta:  
Več..►  
   
Obdobje:  1.4.2016 - 31.3.2017
Ime projekta:  MEHAY – Mental health and young (Duševno zdravje in mladi)
Vloga v projektu:  Prijavitelja
Partnerji: FUNDACION INTRAS (www.intras.es), SOCIETY OF SOCIAL PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH (www.ekpse.gr)
Področje dejavnosti: Mladi in duševno zdravje
Rezultati:  - izobraževanje strokovnih delavcev za razvoj programov za mlade s težavami v duševnem zdravju,
- pregled in prenos dobrih praks,
- izoljšati storitve za mlade, ki imajo težave v duševnem zdravju,
- ...
Naziv (so)financerja projekta:
Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.
Več..►  
   
Obdobje: 1.9.2015 - 1.9.2018
Ime projekta: TABLO- Training staff in the use of the Arts fir benefits of patients with long-term conditions
Vloga v projektu: Partner
Področje dejavnosti: Usposabljanje strokovnih delavcev za strokovno delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju s pomočjo umetnosti.
Rezultati: »Spletni učni paket«, promocijski materiali na področju pomoči z umetnostjo, priprava standardov kakovosti za področje, diseminacija in raziskovanje področja, predajanje znanja, internetna stran projekta.
 
Naziv (so)financerja projekta:

 

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Več...►  
   
Obdobje: 2013 - 2015
Ime projekta: ELOSH - European Core Learning Outcomes for the Integration of Support and Housing
Vloga v projektu: Partner
Področje dejavnosti: Izobraževanje zaposlenih v podpornih storitvah bivanja za osebe s težavami v duševnem zdravju, brezdomce in invalide. Oblikovan izobraževalni modul bo temeljil na individualnem pristopu, skupnostni obravnavi in deinstitualizaciji.
Rezultati: Prenos inovacij, izobraževanje zaposlenih v stanovanjskih skupinah
Naziv (so)financerja projekta:

Evropska komisija, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation

 

ŠENT kot eden najuspešnejših primerov vključevanja uporabnikov v projekt - intervju. ELOSH  http://www.enil.eu/news/elosh-co-production-in-practice/

Zloženka projekta ELOSH (SLO)

Več...►  
   
Obdobje: 2013 - 2014
Ime projekta: OUTART - Youth learning path through rehabilitative outsider art-photo
Vloga v projektu: Partner
Področje dejavnosti: Ne-formalno izobraževanje in mladi (vključevanje mladih z manj možnostmi, Evropsko državljanstvo, uporaba umetnosti za opolnomočenje mladih)
Rezultati projekta: - okoli 110 mladih z manj možnostmi/in 20 mladinskih delavcev se bo usposabljalo na področju fotografije in nastale fotografije naložilo v skupni virtualni muzej in na druge spletne strani
- nekateri mladi/mladinski delavci udeleženci projekta bodo pridobili dovolj veščin, da bodo lahko delali na področju fotografije
- pedagoške metode na osnovi ustvarjalnosti in raziskovanja interaktivnih orodij bodo omogočile, da bodo udeleženci projekta z uporabo ICT in drugih fotografskih orodij izboljšali svojo kulturno in socialno vključenost
- narejenih bo 2500 umetniških fotografij; misli, čustva posameznikov bodo prikazana v fotografijah, to bo vzpodbudilo dialog in razumevanje med mladimi
- umetniška dela bodo širši javnost omogočila drugačen pogled in razumevanje mladih z manj možnostmi ter pripomogla k destigmatizaciji te skupine
- s poudarjanjem pozitivnih vidikov in konstruktivnega razmišljanja bodo mladi ustvarjalci drugače sprejeti v širši javnosti
- skupne teme fotografskih delavnic bodo pripomogle k medsebojnem razumevanju in dialogu/komunikaciji med mladimi
- fotografije mladih z manj možnostmi bodo omogočile izražanje idej, čustev in diseminacijo informacij s poudarkom na medsebojnem razumevanju un dialogom med ljudmi
- mladi z manj možnostmi/invalidi bojo boljše razumeli mainstream foto-umetnost in obratno.
- fotografije objavljene v virtualnem muzeju in razstave bodo omoogočile večjo prepoznavnost mladih z manj možnostmi in omogočile večjo vključenost v družbo; to bo vplivalo na pozitiven odnos družbe do skupine, ki je pogosto marginalizirana
- Pri Evropski nagradi lahko sodeluje širša javnost (mladi), to bo most med mladimi z manj možnostmi in ostalo družbo.
- postavljen bo Virtualni muzej, pripravljenih bo pet lokalnih razstav v različnih državah, pripravljena bo ena mednarodna razstava (Nemčija), izveden bo javni fotografski natečaj, kot tudi druge diseminacijske dejavnosti. Projekt bo prepoznaven na področju izobraževanja, duševnega zdravja in kulture. Poudaril bo pomembnost vključevanja kulture v cilje in strategije socialne vključenosti na lokalni, državni in evropski ravni.
Naziv (so)financerja projekta:

Evropska komisija, Youth in Action 2007-2013

Več...►  
   
Obdobje: 2011
Ime projekta: Train, Improve, Reduce
Vloga v projektu: Partner
Področje dejavnosti: Preprečevanje nasilja nad ženskami, izobraževanje, osveščanje javnosti
Rezultati projekta:

Oblikovani medkulturni module usposabljanja za zaposlene na policiji, v pravosodju in za druge strokovnjake, ki se ukvarjajo z nasiljem nad ženskami, 2 izobraževanji policistov

Naziv (so)financerja projekta:

Priporočila so bila objavljena s podporo Evropske komisije, Generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost – PROGRAMA DAPHNE III 2007 – 2013 – Boj proti nasilju nad otroki, mladostniki in ženskami ter zaščita žrtev in ogroženih skupin.

Več...►  
   
Obdobje: 2009
Ime projekta: Spregovorimo… O nasilju nad ženskami nad delovnem mestu
(Program DAPHNE 2007-2013)
Vloga v projektu: Partner
Področje dejavnosti: Preprečevanje in boj proti nasilju nad otroki, mladostniki in ženskami in zaščita žrtev ter ogroženih skupin
Rezultati projekta: Priročnik
Naziv (so)financerja projekta:
Več...►  
   
Obdobje: 2009
Ime projekta: Improving accessibility through training in tourism« (ITTI)
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Izboljšanje dostopnosti turizma za invalide in osebe s posebnimi potrebami
Rezultati projekta: Analiz stanja in potreb glede dostopnosti turizma, izobraževanja trenerjev, ki bodo nato izobraževali turistične delavce, študijski obiski v tujini in promocija izobraževalnih modulov med vsemi vpletenimi deležniki projekta.
Naziv (so)financerja projekta:  

Več...►

 

Obdobje:

01.07.2017-31.06.2020

Ime projekta:

INNO-WISE

Vloga v projektu:

Partner

Področje dejavnosti:

Socialno podjetništvo

Rezuktati projekta:

Rešitve, ki bodo ŠENT-u in drugim omogočili uporabo novih tehnologij in vodstvenih spretnosti. Pod predlagane rešitve spadajo okvir za deljenje tehnologij in virov zananja, platforma za fleksibilno digitalno komunikacijo in izobraževalni programi.

Naziv (so) financerja projekta:

Več...►

 

Seznam s podrobnim opisom starejših mednarodnih projektov 2006 - 2007

Seznam s porobnim opisom starejših mednarodnih projektov, pred letom 2006, kjer je bil ŠENT prijavitelj projekta

Seznam s podrobnim opisom starejših mednarodnih projektov - pred letom 2006, kjer je bil ŠENT parter v projektu.


Deli!


Projektna pisarna

Vodja:
mag. Nace Kovač
E-pošta: nace.kovac@sent.si

Gregor Cotič, projektni manager (mednarodni projekti)
Tel.:  (+386) 01/ 230 78 44
E-pošta: gregor.cotic@sent.si
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem