ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
SOCIALNA AKTIVACIJA LJUBLJANA »SO-VKLJUČEN«

26-10-2018

 

SOCIALNA AKTIVACIJA LJUBLJANA »SO-VKLJUČEN«

Z izvajanjem projekta za prvo skupino socialne aktivacije Ljubljana smo začeli s 6.11.2017. Namen tega projekta je prispevati k boljši usposobljenosti udeležencev na področju socialne vključenosti in zaposlovanja. V program je vključenih 20 oseb, ki so dolgotrajno brezposelne in prejemniki denarne socialne pomoči.

Projektni partner pri izvajanju programa je Šentprima – Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje, ki tekom projekta izvaja različne aktivnosti in delavnice, kot npr. medosebne spretnosti, učinkovita komunikacija, varno in zdravo delo. S pomočjo teh, si udeleženci krepijo predvsem svoje socialne veščine. Poleg  projektnega partnerja sodelujemo tudi s pridruženimi partnerji, ki so: Cene Štupar – CILJ, Mestna knjižnica Ljubljana, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, Zavod Zaposli se, Premiki, Dobrovita, Humanitarni zavod Pod strehco.

Prva skupina socialne aktivacije je s 5.10.2018 zaključila program. V tem času so pridobili nove kompetence, spretnosti in veščine preko številnih izvedenih delavnic. Uspešno so zaključili tečaje tujih jezikov (nemščina in ruščina). Preizkusili so se tudi v računalniškem opismenjevanju in uporabi sodobne tehnologije. Aktivno so sodelovali v številnih delavnicah s področja komunikacije, reševanja konfliktov, samopodobe, poslovnega bontona, postavljanja ciljev na osebnem in poslovnem področju. Ob pomoči študentov Medicinske fakultete so osvežili znanje iz prve pomoči.  Dotaknili smo se podjetništva, veliko smo delali tudi na timskem delu in pa predvsem na pripravi učinkovitega življenjepisa ter spremnega pisma, potrebnega za prijavo na razpisana delovna mesta. Obiskali smo številne muzeje in galerije z namenom razširjanja obzorja znanj in medsebojnega spoznavanja. Udeležili smo se večjih dogodkov s področja zaposlovanja, podjetništva in kariernega svetovanja. Na teh dogodkih so udeleženci navezovali stike s potencialnimi delodajalci in predvsem pridobili nove uporabne informacije s poslovnega področja. Povezali smo se s številnimi delodajalci in organizacijami iz območja Ljubljane, kjer so se udeleženci sezanili z različnimi poklici in procesi dela, vse z namenom lažje ponovne vključitve na trg dela.

Posebej naj poudarimo, da ves čas izvajanja projekta tesno sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, koordinatorji socialne aktivacije, Zavodom za zaposlovanje in Centri za socialno delo. Ti so nam nudili vso potrebno podporo in pomoč pri usklajevanju dela z udeleženci.

Rezultati dosedaj izvedenega projekta so vidni v dvigu motivacije, pridobivanju in grajenju novih socialnih, delovnih in funkcionalnih spretnosti ter kompetenc. Ti bodo udeležencem v pomoč pri iskanju zaposlitve oz. pri ponovnem vključevanju na trg dela. Odprle so se jim nove poti v življenju, saj so nekateri dobili zaposlitev, nekateri so se vključili v prostovoljno delo, spet drugi so se odločili za prekvalifikacijo in dodatno izobraževanje. Pri večini pa je opazen predvsem velik napredek na osebnem nivoju, saj so postali bolj samozavestni in odprti za nove izzive v življenju. Pohvalno je tudi to, da so bili homogena skupina in so lepo medsebojno sodelovali. Med njimi so se spletle močne vezi, kar jim bo koristilo tudi v prihodnje tako na osebnem kot na poslovnem področju. 

Pripravila: Nina Makovec

 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deli!OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem