ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Resolucija o Nacionalnem Programu Duševnega Zdravja

14-12-2017

Na podlagi predloga RNPDZ , ki je v javni razpravi smo na ŠENT-u, Slovenskem združenju za duševno zdravje oblikovali naslednje stališče:


Resolucijo podpiramo, a želimo, da se dopolni:

Na podlagi predloga »Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja » (v nadaljevanju Resolucija), ki je v javni razpravi smo na ŠENT- Slovenskem združenju za duševno zdravje oblikovali naslednje stališče in predloge:
Sprejem predlaganega besedila in strateške usmeritve Resolucije, z dopolnitvami, podpiramo.

Dopolnitve, ki jih je potrebno uskladiti z besedilom so naslednje:

1) Resolucija se mora uskladiti z veljavno Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva, predvsem v delu »3.2 Mreža javne službe na področju socialnovarstvenih programov, s poudarkom na III. Mreži.

2) Pri opredelitvah mreže in izvajalcev storitev in programov je smiselno uporabljati terminologijo Zakona o socialnem varstvu (18.člen) in Resolucije o nacionalnem programu na področju socialnega varstva, npr. nevladne organizacije /NVO se nadomesti z socialno varstveni programi, zagovorniškimi oz. uporabniškimi organizacijami.

3) Sodelovanje in koordinacijo med različnimi izvajalci na področju duševnega zdravja je potrebno jasno opredeliti kot partnersko in dopolnjujoče sodelovanje ter opredeliti institucionalni in formalni okvir, ki omogoča sodelovanje.

4) V resolucijo je potrebno vključiti razvojno dimenzijo skupnostnih služb s področja socialnega varstva, zaposlovanja in preventivnega delovanja ter zahtevo po stalni stabilni krepitvi programov in storitev, predvsem tistih, ki vplivajo na procese de-institucionalizacije v državi.

- Prioriteta je kadrovska in prostorska krepitev obstoječih socialno-varstvenih programov v skupnosti (dnevni centri, stanovanjske skupine idr.) ter ne socialno-varstvenih institucionalnih storitev (bivanjske skupnosti posebnih socialnih zavodov, adaptacije zavodskih kapacitet).

5) Socialno varstveni programi so strokovno verificirani programi ter so dopolnitev ali alternativa zdravstvenim in socialno varstvenim institucionalnim storitvam.

6) Ustrezna finančna podpora za uporabniška združenja (svojci, osebe s težavami v duševnem zdravju) ki izvajajo programe zagovorništva.


ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje


Deli!OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem